Hem2020augusti

augusti 2020

Möte med kulturminister Amanda Lind den 21 augusti 2020   Vi vill lyfta fram bokhandelns roll och funktion för litteraturen och läsarna i Sverige. I en rad jämförbara länder ses bokhandeln som en självklar och viktig del av kulturpolitiken, medan svenska stöd till litteraturen fokuserar på utgivning

Den pågående Coronapandemin har orsakat en historiskt stor nedgång för fysisk bokhandel – samtidigt som stor del av försäljningstappet kompenseras av ökande försäljning i internetbokhandeln Ladda ner den fullständiga rapporten här: Coronastatistik v 11-32 2020   1. Försäljning under vecka 11-32 2019 och vecka 11-32 2020 i kronor