maj 2024

Idag lanseras vägledningar till företag i bokbranschen med handfasta tips på hur man kan minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. Avsändare till vägledningarna är Bokbranschens Klimatinitiativ som Bokhandlareföreningen deltar i. Olika arbetsgrupper med experter från förlag, bokhandlare och strömningstjänster har utarbetat vägledningarna som kvalitetsgranskats av företaget

På föreningsmötet den 16 maj utsågs Karin Lundwall, VD för Science Fictionbokhandeln, till ny ledamot av styrelsen. Hon ersätter Christoffer Palmer, som tackades för en värdefull insats för föreningen. Undertecknad omvaldes som ordförande och även Reinhold Hedenblad och Ulrika Larsson valdes för en ny period. Anders

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till föreningsmötet Datum:     Torsdagen den 16 maj 2024 Tid:            Kl 10.30-11.30 ca Mötet hålls på Svensk Handel på Regeringsgatan 60 i Stockholm I anslutning till mötet informerar Tora Åsling, policy officer på EIBF, om den europeiska bokhandlareföreningens verksamhet