Föreningsmöte i Göteborg 22/9

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till föreningsmötet som i år är ett fysiskt möte i anslutning till Bokmässan i Göteborg

Datum:        Torsdagen den 22 september 2022

Tid:              Kl. 11-11.45 ca. Fika finns uppdukat från kl 10.30

Mötet hålls i konferensrummet R4 på mässan.

Anmälan sker per e-post till maria.hamrefors@booksellers.se senast måndagen den 19 september.  Ange bokhandelns namn, samt namn och e-postadress på deltagare som avser närvara på mötet.

Årsmöteshandlingar kan hämtas här:

SBF kallelse till föreningsmöte 2022-09-22

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse för 2021

Bilaga 2 – ÅR o rev Bokhandlareföreningen 2021 dig sign

Bilaga 3 – ÅR o rev Sv Bokhandlarföreningen Service AB 2021 dig sign

Bilaga 4 – SBF Förslag till årsavgift för 2023

Bilaga 5 – SBF Förslag till budget för 2023

Bilaga 6 – SBF Förslag till styrelsearvode och reseersättning för 2023

Bilaga 7 – SBF Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Varmt välkommen!

Maria Hamrefors

Ordförande