Föreningsmöte i Stockholm den 16 maj

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till föreningsmötet

Datum:     Torsdagen den 16 maj 2024

Tid:            Kl 10.30-11.30 ca

Mötet hålls på Svensk Handel på Regeringsgatan 60 i Stockholm

I anslutning till mötet informerar Tora Åsling, policy officer på EIBF, om den europeiska bokhandlareföreningens verksamhet och RISE-programmet.

Anmälan sker per e-post till maria.hamrefors@booksellers.se senast den 12 maj. Ange bokhandelns namn, samt namn och e-postadress på deltagare som avser närvara på mötet.

Årsmöteshandlingar finns att hämta här:

SBF kallelse till föreningsmöte 2024-05-16

Verksamhetsberattelse 2023 uppd

ÅR o rev Sv Bokhandlareföreningen 2023 dig sign

ÅR o rev Sv Bokhandlareför Service AB 2023 dig sign

SBF Förslag till årsavgift för 2025

SBF Förslag till styrelsearvode och reseersättning för 2025

SBF Förslag till budget för 2025

SBF valberedningens förslag 2024

Verksamhetsplan

Varmt välkommen!

Maria Hamrefors

Ordförande