Stort tack till alla som fyllt i klimatenkäten och bidragit till att vi ska kunna beräkna bokhandelns klimatavtryck och medverka i hela bokbranschens klimatinitiativ. Det är hela 54 boklådor som svarat och dessa enkätsvar läggs nu till underlaget från Akademibokhandelns centralägda butiker. Undersökningen kommer att publiceras

Medlemmarna i Garantiföreningen för Svenska Bokhandlareföreningen kallas till årsmöte. Årsmötet äger rum tisdagen den 7 juni kl. 15.00 i SEB:s lokaler, Kungsträdgårdsgatan 8. Om du önskar deltaga, skicka din anmälan till katarina.jeansson@dillbergs.se.    

Nu kommer snart boken Bokhandelns historia i Stockholm. Boken ges ut av förlaget Kaunitz-Olsson i samarbete med Bokhandlareföreningen. Det är en spännande berättelse om vår bransch långa och  sammanhängande historia och vilken roll bokhandeln spelat för samhällsutvecklingen. Utgivningen av Bokhandelns historia i Stockholm sker med ekonomiskt stöd

Nu har vi fått ett rabatterat erbjudande till de medlemmar i Bokhandlareföreningen och som är anslutna till fraktavtalet med DHL. Här kommer också information om alternativ till Multishipping som stänger ned 2022-05-31: Har du redan gjort ett val kan du fortsätta med det valet du gjort.

23–29 april går Världsbokveckan av stapeln. Då gör Svenska Bokhandlareföreningen, tolv förlag och bokhandelskedjorna Ugglan och Akademibokhandeln samt fristående bokhandlare gemensam sak i att främja barns läsning. Den fysiska bokhandeln fyller en viktig roll i att inspirera barn till läsning, och bokhandeln är proffs på

Klimatet är en av vår tids stora frågor och förväntningarna växer från bl.a. kunder och medarbetare på att även vår bransch ska anpassa verksamheten i linje med klimatmålen. I Bokbranschens Klimatinitiativ samarbetar aktörer i hela branschen för att minska sin klimatpåverkan. Initiativet är utformat så att