För första gången publicerar vi idag kvartalstopplistor på verksnivå, både räknat i kronor och i volym. Dessa topplistor inkluderar fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, dagligvaruhandel och digitala abonnemangstjänster. Verkstopplistorna jämför den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format.  Under det första kvartalet 2020 var

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-17 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med på 37,4 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 24,6 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 6,3 procent under denna

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-16 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med på 37,4 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 23,1 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 3,0 procent under denna

Statistiken för vecka 15 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar ännu kraftigare än tidigare, motsvarande 44 procent. Även internetbokhandeln/bokklubbar visade en kraftig försäljningsminskning. Den totala försäljningsminskningen var avsevärt högre under vecka 15 än under vecka 14. Vecka 15 minskade den totala försäljningen med 24,7

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår. Statistiken för vecka 13 visar att försäljning i fysisk butiksmiljö minskar kraftigt jämfört

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår. Ladda ner rapporten som pdf: Bokförsäljningsstatistik med anledning av coronakrisen 27 mars18320-mh Försäljningsutvecklingen under vecka

#hemmamedenbok Tillsammans med Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen lanserar vi nu kampanjen #hemmamedenbok. Med det här initiativet hoppas vi kunna inspirera till ökad läsning under denna utmanande tid. Vi vill uppmuntra alla förlag, bokhandlare, författare och läsare att dela kampanjen på sina sociala plattformar. Att stanna hemma