Nu kommer snart boken Bokhandelns historia i Stockholm. Boken ges ut av förlaget Kaunitz-Olsson i samarbete med Bokhandlareföreningen. Det är en spännande berättelse om vår bransch långa och  sammanhängande historia och vilken roll bokhandeln spelat för samhällsutvecklingen. Utgivningen av Bokhandelns historia i Stockholm sker med ekonomiskt stöd

Nu har vi fått ett rabatterat erbjudande till de medlemmar i Bokhandlareföreningen och som är anslutna till fraktavtalet med DHL. Här kommer också information om alternativ till Multishipping som stänger ned 2022-05-31: Har du redan gjort ett val kan du fortsätta med det valet du gjort.

Nu drar RISE Bookselling igång! RISE står för 'Resilience, Innovation and Sustainability for the Enhancement of Bookselling’ och har startarts av den europeiska bokhandlareföreningen (EIBF) som vi är medlemmar av. RISE kommer att pågå under tre år och har stöd av EU. Inom ramen för RISE

Rapporten över bokförsäljningen under första kvartalet 2022 visar att kunderna kom tillbaka till bokhandeln så snart man släppte på coronarestriktionerna. Ökningen under det första kvartalet var hela 12,8 %! Totalt sett minskade marknaden något, men försäljningen ligger ändå på en stabil nivå. Internetbokhandel/bokklubbar var den kanal som

23–29 april går Världsbokveckan av stapeln. Då gör Svenska Bokhandlareföreningen, tolv förlag och bokhandelskedjorna Ugglan och Akademibokhandeln samt fristående bokhandlare gemensam sak i att främja barns läsning. Den fysiska bokhandeln fyller en viktig roll i att inspirera barn till läsning, och bokhandeln är proffs på

Klimatet är en av vår tids stora frågor och förväntningarna växer från bl.a. kunder och medarbetare på att även vår bransch ska anpassa verksamheten i linje med klimatmålen. I Bokbranschens Klimatinitiativ samarbetar aktörer i hela branschen för att minska sin klimatpåverkan. Initiativet är utformat så att

Förlagens bästa litteraturtips inför vårens och sommarens försäljning, författarmöten, utlottningar och gåvoböcker utlovas på evenemanget som äger rum på Göteborgs Litteraturhus på kvällen den 21 april. Alla som jobbar i bokhandeln är välkomna! För mer information om anmälan m.m. se inbjudan från Västra kretsen: Inbjudan vårsalong 2022