På torsdag 5 november anordnar EIBF (organisationen som samlar bokhandlareföreningar i Europa och internationellt) ett seminarium med rubriken ”Preparing holiday sales”. Syftet med webbinariet är att diskutera hur vi kan hantera julhandeln detta speciella år. Seminariet som anordnas via Zoom är kostnadsfritt, men man måste

Påminnelse – Stödpaket för Särskilda behov i kulturlivet Kulturrådet har bett oss påminna om stödpaketet för särskilda behov i kulturlivet. Vi informerade om stödpaketet som är öppet även för bokhandeln i medlemsinformationen den 23 oktober.  Sista dag för ansökan är imorgon, den 3 november!  Mer

Under pandemin har Bokhandlareföreningen jobbat hårt för att hårt drabbade bokhandlare skall få stöd för att klara sig igenom Coronakrisen. Vi har också påpekat att de hittillsvarande stöden inte kommit vår bransch till del i någon större utsträckning. I förrgår fick jag förhandsinformation om det stödpaket

Idag publiceras topplistor på verksnivå för tredje kvartalet 2020, både räknat i kronor och i volym. Dessa topplistor baseras på Bokförsäljningsstatistiken och inkluderar fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, dagligvaruhandel och digitala abonnemangstjänster. Verkstopplistorna jämför den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format. Under kvartalet

Inför årets Bokmässa har Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen tagit fram komplett försäljningsstatistik över årets första åtta månader och jämfört den med motsvarande period 2019. Rapporten omfattar alla försäljningskanaler och alla format. Statistiken visar att försäljningen totalt sett ökar både i ekonomiska termer och i volym samt en

Idag publiceras topplistor på verksnivå för andra kvartalet 2020, både räknat i kronor och i volym. Dessa topplistor baseras på Bokförsäljningsstatistiken och inkluderar fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar, dagligvaruhandel och digitala abonnemangstjänster. Verkstopplistorna jämför den sammanlagda försäljningen av ett verk i alla dess utgivna format. Under kvartalet

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till föreningsmötet, som p.g.a. den pågående coronapandemin genomförs digitalt via Zoom. Utöver ordinarie ärenden på föreningsmötet kommer deltagarna att informeras om föreningens aktiviteter med anledning av pandemin och planerad verksamhet och aktiviteter året som kommer. Datum:         Torsdagen den 24 september 2020 Tid:             

Möte med kulturminister Amanda Lind den 21 augusti 2020   Vi vill lyfta fram bokhandelns roll och funktion för litteraturen och läsarna i Sverige. I en rad jämförbara länder ses bokhandeln som en självklar och viktig del av kulturpolitiken, medan svenska stöd till litteraturen fokuserar på utgivning

Den pågående Coronapandemin har orsakat en historiskt stor nedgång för fysisk bokhandel – samtidigt som stor del av försäljningstappet kompenseras av ökande försäljning i internetbokhandeln Ladda ner den fullständiga rapporten här: Coronastatistik v 11-32 2020   1. Försäljning under vecka 11-32 2019 och vecka 11-32 2020 i kronor