#hemmamedenbok Tillsammans med Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen lanserar vi nu kampanjen #hemmamedenbok. Med det här initiativet hoppas vi kunna inspirera till ökad läsning under denna utmanande tid. Vi vill uppmuntra alla förlag, bokhandlare, författare och läsare att dela kampanjen på sina sociala plattformar. Att stanna hemma

För att underlätta för bokhandlare att fatta beslut och planera er verksamhet i dessa pressade tider kommer Bokhandlareföreningen tillsammans med Förläggareföreningen inom kort att publicera försäljningsstatistik med tätare intervall. Daglig statistik via Bokinfo Varje dag kommer ni att kunna se all inrapporterad försäljning i volym och värde

Svenska Bokhandlareföreningen har idag tillsammans med Svenska Förläggareföreningen skickat en skrivelse till kulturminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskott gällande Coronapandemin och dess påverkan på bokbranschen med konkreta förslag på stödåtgärder. Föreningarna begär ett snart möte med ministern för att diskutera branschens överlevnad. Brevet i sin helhet

Vi har tyvärr tvingats konstatera att det inte är möjligt att genomföra Världsbokveckan i år med det upplägg vi valt. Planen var att skolklasser skulle besöka bokhandeln för studiebesök och träffar med författare och dessutom få med sig Världsboklådor med ett tjugotal aktuella böcker till skolan. Det

Coronapandemin medför stora utmaningar för bokhandeln i Sverige. Vi har här samlat information, som kan vara till nytta för medlemsföretagen.   INFORMATION OCH SERVICE TILL KUNDER Håll kontakten med kunderna via de kanaler ni har tillgängliga. Använd sociala medier som Facebook och Instagram för att informera

Som tidigare meddelades öppnade Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen tillfälligt upp bokförsäljningsstatistiken avseende 2019 för efterregistrering av titlar. Nu publiceras de uppdaterade årstopplistorna avseende 2019 omfattande 50 verk: Årstopplista 2019 i kronor – Verk och Årstopplista 2019 i volym – Verk. Länk till listorna här: Uppdaterade arstopplistor

I veckan kom beskedet att den svenske medborgaren Gui Minhai, förläggare och bokhandlare, dömts till tio års fängelse i Kina. Gui Minhai sitter frihetsberövad sedan över fyra år och en rad organisationer som är engagerade för yttrandefriheten arbetar med hans fall. I förra veckan startade Svenska

Uppdaterade årstopplistor över 50 verk, i volym och i kronor, avseende 2019 publiceras Mot bakgrund av de diskussioner och de oklarheter som uppstått kring verkstopplistorna för 2019, vilka publicerades den 17 februari, och efter samtal med Claes Ericson, förlagschef på Bookmark Förlag, har Svenska Bokhandlareföreningen och

Dag Klackenbergs stipendium 2019 har tilldelats Leif Olsson. Motiveringen lyder: "För sitt enträgna och noggranna sifferarbete har årets stipendiat på ett klarläggande sätt analyserat bokhandelns utveckling och dess ekonomiska förutsättningar. Han har därigenom starkt bidragit till att öka förståelsen hos övriga branschaktörer för bokhandelns utsatta situation. Stipendiaten har

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,1 procent i kronor räknat under 2019. Räknat i antal sålda exemplar ökade försäljningen med 4,9 procent. Förklaringen till ökningen är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster. Försäljningen i fysisk butiksmiljö minskar liksom försäljningen av tryckta böcker. Det visar