Från och med den 1 mars 2023 ska fakturor till Svenska Bokhandlareföreningens Service AB skickas till nedanstående postadress: Svenska Bokhandlareföreningens Service AB FACK 5756 FE 2404 751 75  Uppsala   Det går också bra att skicka fakturor som pdf per email (en pdf per mail) till: BokserviceAB@cogidocs.net.   Sänd helst e-faktura till följande

Den 19-20 mars går den första europeiska bokhandelskonferensen av stapeln i Prag och redan på eftermiddagen den 18 mars finns möjlighet att bekanta sig med stadens litteratur Konferensen anordnas av den europeiska bokhandlareföreningen EIBFs speciella initiativ RISE som bl.a. syftar till erfarenhetsutbyte bokhandlare emellan. Missa inte

Information till medlemmar som använder föreningens fraktavtal med DHL Följande datum gäller för sista inlämning för att era kunder ska hinna få sina paket innan jul: Till privatperson: DHL Service Point 20/12 DHL Home Delivery 19/12 Till företag: DHL Paket 19/12 DHL Stycke 19/12 DHL Pall 19/12

Nu är den andra ansökningsperioden för RISE Bookselling Exchange Programme öppen RISE kopplar ihop bokhandlare som vill inspireras och lära av varandra och står för kostnaden för resa och uppehälle för tre dagars vistelse i en bokhandel i utlandet. Arbetar du i bokhandel eller driver du en

DHL har meddelat att de, med hänvisning till index-klausulen i avtalet, kommer att göra en justering av fraktpriserna med ca 6 % till följd av inflationen. Prishöjningen träder i kraft den 1 november. Vänliga hälsningar Bokhandlareföreningens fraktgrupp Info om fraktavtalet och vilka som utgör fraktgruppen finns här: Fraktavtalet

Nu är den första rapporten över bokbranschens klimatpåverkan klar. Den visar att branschen släppte ut totalt 39 254 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2021, vilket motsvarar knappt en promille av Sveriges totala utsläpp. Största delen av branschens utsläpp kommer från produktion och transporter. Sammanlagt 14 förlag, 48

På föreningsmötet på bokmässan den 22 september utsågs Ulrika Larsson till ledamot i Svenska Bokhandlareföreningens styrelse. Ulrika, som är bokhandlare i Hamstad och franschisetagare inom Akademibokhandeln, hälsas varmt välkommen till styrelsen. Matilda Ahlgren, Bok & Co, lämnar styrelsen och tackas för sin insats för föreningen de

Stockholmskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller årsmöte den 25 oktober kl 18.30 i Natur & Kulturs lokaler. Årsmötet följs av bokprat och förlagspresentation. Anmälan senast den 15 oktober till kretsens ordförande Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu.