HemBokbastionen

Bokbastionen

 

Bokbastionen – Ett litteratur- och läsfrämjande initiativ till försvar för bokhandel, litteratur och demokrati

Bokbastionen är ett projekt som drivs av Bokhandlareföreningen i samarbete med litteraturproducenten Mats Granberg som projektledare och med stöd av Kulturrådet. Vi vill lyfta fram och stötta den fysiska bokhandelns unika kvaliteter samtidigt som aktiviteterna inom ramen för Bokbastionen skall präglas av den lokala bokhandelns behov och förutsättningar.

 

Samtal om litteratur och om bokhandelns demokratiska roll

Inom ramen för Bokbastionen kan lokala bokhandlare tillsammans med Bokbastionen att arrangera och genomföra litteraturevenemang. Projektet kan stötta med planering av evenemanget, kontakter med förlag, författare och media och även svara för vissa kostnader.

Hur skiljer sig Bokbastionens evenemang från andra litteraturevenemang?

Bokbastionen syftar till att stärka den fysiska bokhandeln som socialt, litterärt och demokratiskt rum. Att låta publiken möta författare och litteratur i bokhandeln, gärna genom samtal, där även bokhandelns historia och demokratiska roll lyfts fram. Målet är att tillsammans med bokhandeln arbeta med befintlig, och förhoppningsvis, ny publik. Och precis som vid alla litteraturevenemang så är syftet förstås också att sälja böcker.

Till vilka boklådor vänder sig projektet?

Bokbastionen är öppet för alla fysiska boklådor i Sverige (alltså inte enbart för medlemmar i Bokhandlareföreningen). Avsikten är att genomföra totalt 20 evenemang under 2021/2022.

Intresserad?

Är du som bokhandlare intresserad av att ha ett författarsamtal eller någon annan litterär aktivitet i butiken?

Kontakta Bokbastionen genom projektledare Mats Granberg, tel 0703-733164, eller e-post gulfstam@icloud.com eller Maria Hamrefors på Bokhandlareföreningen, tel 070-601 92 05, eller e-post Maria.hamrefors@booksellers.se

Om Mats Granberg

Mats Granberg är Litteraturproducent och projektledare och samtalsledare för Bokbastionen. Mats har tidigare erfarenhet som projektledare för Litteraturscen Östergötland och Litteraturscen Norrköping.

 

Varifrån kommer namnet Bokbastionen?