Bokbranschens klimatpåverkan kartlagd

Nu är den första rapporten över bokbranschens klimatpåverkan klar. Den visar att branschen släppte ut totalt 39 254 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2021, vilket motsvarar knappt en promille av Sveriges totala utsläpp. Största delen av branschens utsläpp kommer från produktion och transporter.

Sammanlagt 14 förlag, 48 bokhandlare, två nätbokhandlare och tre strömningstjänster har bidragit med underlag till rapporten, som branschföreningarna tillsammans med flera av de ledande aktörerna tog initiativ till förra våren.

Bokbranschens klimatinitiativ är en plattform för samverkan, kunskapsdelning och inspiration, där vi lär av varandra och hjälps åt att bli bättre.

Ta del av rapporten här:

BBKI-rapport-2021

Mer information om Bokbranschens Klimatinitiativ finns på initaitvets hemsida:

https://www.bbki.se/