Så fungerar EN BOK ÅT ALLA
Ansökan
Bokurval
Tidigare projekt
Boktips och länkar
English summary
Stiftelsen Boken i Sverige avslutade under våren 2011 läsprojektet EN BOK ÅT ALLA - för den här gången.

Under en aktiv och stimulerande 10-årsperiod har 45.000 barn och ungdomar medverkat i Stiftelsens läsprogram och fått välja sin egen önskebok genom EN BOK ÅT ALLA.


I den sista etappen av EN BOK ÅT ALLA, skolåret 2010-2011, deltog följande skolor:

Hallsberg. Transtenskolan och skolbiblioteket, i samarbete med Stigs Bokhandel i Hallsberg.

Kungälv. Strandskolan, Kungälvs stadsbibliotek och Bok & Co.

Motala. Karlslunds skola och Södra skolan/Grundsärskolan, i samarbete med Motala bibliotek, skolbiblioteken och Walfrid Nilssons Bokhandel.

Nora. Karlsängskolan, Nora bibliotek och Nya Emil Jansson Eftr. Bokhandel

Osby. Parkskolan, Osby folkbibliotek och Bokhandeln i Osby.

Sölvesborg. Hjortakroksskolan, Sölvesborgs bibliotek och Zimmerdahls bokhandel.

Torsås. Torsås skolor, Torskolan och skolbiblioteket, i samarbete med Möre Bok o Kontor.

Öregrund (Östhammars kommun). Öregrunds skola, Öregrunds bibliotek och Dialect Kontorshuset i Östhammar.


Vår adress är:

Stiftelsen Boken i Sverige
c/o Svenska Bokhandlareföreningen
103 29 STOCKHOLM

Thomas Rönström, projektansvarig
Tel: 08-641 81 78
E-post: thomas.ronstrom@bahnhof.se


(Vi återger här våra regler för medverkan som information för andra som vill arbeta vidare med vår modell.)

Så här har det gått till att komma med i EN BOK ÅT ALLA:


Läs först igenom informationen i avsnittet ”Så fungerar EN BOK ÅT ALLA”. Titta gärna på några ”Tidigare projekt” och prata med lärare, bibliotekarier och bokhandlare som varit med tidigare.

Skriftlig ansökan om bidrag kan lämnas in av bibliotekarie, lärare eller bokhandlare, eller av flera tillsammans. Välj i samråd ut lämplig skola och medverkande bokhandel. Projektet bör omfatta ca 100-125 elever på en ort (t.ex. 4-5 klasser, 1-2 årskurser i en större skola, eller hela skolan om den är liten).

Ansökan skall innehålla en kort projektbeskrivning med följande, fullständiga uppgifter:

* Bokhandel
Namn, adress, kontaktperson, tel.nr.

* Bibliotek
Namn, adress, kontaktperson, tel.nr.

* Skola/or
Namn, adress, kontaktperson, tel.nr.
Årskurs/er, antal klasser och barn

* Beskrivning av planerad verksamhet
Berätta hur ni tänker lägga upp projektet. Bokprat, boksamtal, utställningar och recensionsverksamhet är aktiviteter som prövats med framgång. Schemalagda klassbesök i bokhandeln är en uppskattad del av projektet.

Nya grepp och särskilda teman välkomnas. "Nordisk litteratur", "författarbesök", "läs- och skrivsvårigheter", "lästävlingar" och "bokens väg" är exempel på teman/problem som kan speglas i projektet. Ange också beräknad tid för verksamheten.

Bidraget från Boken i Sverige motsvarar en bok per deltagande elev. Att varje elev får möjlighet att göra ett individuellt val av önskebok är en viktig del i projektet. För att underlätta valet krävs kvalificerat vuxenstöd från bibliotekarier, lärare och bokhandlare. Av ansökan bör framgå hur man har tänkt arbeta med urvalsfrågorna. Varje elev får sedan sin önskebok vid klassbesök i bokhandeln eller, i särskilda fall, vid annat lämpligt tillfälle.

Några förutsättningar
Vi ger förtur för skolor på orter som inte varit med tidigare och för bokhandlare som ännu inte medverkat.

I storstäderna har det varit svårt att få igång verksamhet. Särskilt i Stockholm och Malmö har intresset varit rätt svagt. Projekt därifrån uppmuntras.

Välplanerade projekt med spännande och nya idéer är alltid välkomna. De kan bli bra exempel för andra. Alla aktiviteter behöver inte vara skurna i samma form.