Så fungerar EN BOK ÅT ALLA
Ansökan
Bokurval
Tidigare projekt
Boktips och länkar
English summaryKonsten att välja bok


Det ställs höga krav på böcker som skall kunna bidra till en utvecklad språkförmåga, väcka läslust och en önskan att uppleva god litteratur. Det finns gott om sådana böcker. Spännande och underhållande böcker. Böcker som väcker frågor och pekar på sammanhang. Böcker som speglar historiska villkor och ger en inblick i andra kulturer. Böcker som ger kunskap och väcker drömmar och förhoppningar.

Kunskaper om detta rika utbud av möjliga läsupplevelser är en central faktor i EN BOK ÅT ALLA. Lärare, bibliotekarier, bokhandlare, föräldrar - kort sagt alla vuxna - avgör med sina kunskaper om eleverna skall göra bra bokval. En spännande och stimulerande läsmiljö för barnen förutsätter en mångfald av bokprat, presentationer, samtal, högläsning, cirklar etc. För att det skall fungera måste alla vuxna bemöda sig om att själva läsa böcker. Med erfarenheter från mer än 200 olika lokala läsprojekt kan vi se att det fungerar. Resultatet är uppmuntrande, ja direkt imponerande.

Listorna över de böcker som ingått i projekten på de olika orterna uppvisar nämligen en överraskande bredd och variation. Det är inte bara de 30-40 ”bästsäljarna” i tiden utan ett tusental olika titlar som blivit önskeböcker. Detta speglar kvalitéerna i de läsmiljöer som påverkar elevernas bokval.

På flera håll har man haft stor glädje av de bokurval som legat till grund för Bokjuryn. Inför varje års omröstning görs en vägledande affisch med 100 förslag på böcker, 25 för varje åldersgrupp. I flera skolor har man arbetat utifrån dessa urval och barnens önskemål om gåvobok har vägletts av dem. Ett annat underlag är bokhandlarnas egna bokcirklar för barn och unga, och de kataloger som presenterar utbudet. I läseklubbar som Låna & Läs och Bokslukarklubben erbjuder bokhandlarna ett lånebibliotek om 40 nya böcker, den sist lästa boken får man behålla.

Kulturrådets årliga katalog över Barn- och ungdomsböcker vänder sig till de unga läsarna direkt och genom föräldrar och andra vuxna läsfrämjare. Med sin stora spridning har den blivit ett oumbärligt referensverk för kvalitetsutgivningen.