Så fungerar EN BOK ÅT ALLA
Ansökan
Bokurval
Tidigare projekt
Örkelljunga
Borås (06/07)
Boxholm (07/08)
Filipstad (06/07)
Flen
Göteborg, Askim
Göteborg, Tuve (07/08)
Hällefors
Höganäs
Kalmar, Torsås, Högsby och Mörbylånga
Kinnarp
Kopparberg (09)
Kungshamn (06/07)
Lerum
Mora
Motala (09)
Norrköping
Osby
Partille (06/07)
Sölvesborg (09)
Skärholmen (Stockholm)
Smedjebacken (07/08)
Sollefteå
Strömstad
Sundbyberg (06/07)
Svängsta (09/10)
Västerhaninge
Vaggeryd
Vimmerby
Ystad
Boktips och länkar
English summary

Sollefteå


Kärlek & motorolja

I Sollefteå deltog Vallaskolan i
EN BOK ÅT ALLA under skolåret 2004-2005. 170 elever i årskurs 5-9 fick vara med om ett spännande projekt och skriva sin egen gemensamma bok. Sanne Sandström, 7 c, har gjort den fina omslagsbilden till ”Kärlek & motorolja”.

Pia Fries på Vallaskolans bibliotek var initiativtagare, samordnare och projektledare.
Vi saxar ur hennes detaljerade rapport, som innehåller en hel del att fundera över för alla som arbetar med lässtimulans i skolan.


Från idé till färdig bok
Ett projekt på Vallaskolan i Sollefteå under vt 2005

Inledning:
Efter att ha läst om ”En bok åt alla” på initiativ av en lärare i 5:an på Vallaskolan, blev jag inspirerad och ville pröva om vår skola kunde bli antagen av Stiftelsen Boken i Sveriges projekt där alla deltagande barn får en, i förväg, vald bok vid ett besök på den lokala bokhandeln. Vi skulle i så fall bli den första skolan i Sollefteå som fått vara med. För att bli antagen måste skolan presentera ett läs- och skrivstimulerande projekt där bibliotekarie, lärare och den lokala bokhandeln samarbetar.

Jag såg möjligheten att äntligen få förverkliga drömmen om ett författarbesök på skolan. Detta författarbesök skulle bli ett avstamp till att eleverna sedan själva skulle få skriva och få se sin text i tryck. Ett hugskott blev snabbt en plan som jag presenterade för rektorerna och skickade ut som förslag till lärarna i, av mig, utvalda klasser och frågade om de ville vara med. Alla svarade JA! Allt förbereddes under höstterminen -04 och under vårterminen -05 genomfördes projektet.

Syfte:
Att öka elevernas kunskap om och förståelse för en författares arbete och hur en bok kommer till.
Att stimulera elevernas läsande och egna skrivande.

Mål:
Vi har två mål:
Att alla deltagande elever får varsin utvald bok genom ”En bok åt alla”
Att vi gör en bok tillsammans, alla deltagande elever skriver varsitt alster som samlas i en gemensam bok

Deltagare:
Ansvarig för Vallaskolans bibliotek: Pia Fries
8 klasser: 5b, grundsär 7-9f, förberedelseklassen (elever med annat modersmål än svenska), 7:orna och 9c (summa ca.171 elever och ca 11 lärare/assistenter).
Författaren Bo. R. Holmberg
Stiftelsen Boken i Sverige
Dahlbergs Bokhandel i Sollefteå
Sollefteå Kommuntryckeri

Metod:
a) Författarbesök: Eleverna stimuleras att läsa genom att de får läsa och/eller höra böcker av Bo R Holmberg före hans besök i klasserna. Lärarna förbereder genom att presentera författaren och hans litteratur. Bo R Holmberg berättar om sitt författarskap, ger tips och inspirerar eleverna till eget skrivande. Han gör ett besök på ca 50 min./klass, 4 klasser/dag.

b) Eleverna får skriva egna berättelser eller dikter. Dessa samlas i en gemensam bok som ska tryckas på Sollefteå kommuntryckeri.

c) Eleverna får välja varsin önskebok som gåva vid ett besök på Dahlbergs Bokhandel.

c) När vår egen bok är tryckt firar vi genom att ha ”Releaseparty” i klasserna. Då berättar bibliotekarien om olika vägar man kan ta, om man vill försöka få sin text utgiven och tryckt i bokform.

Genomförande:
(Det är mycket som skall ordnas och förberedas om det skall bli ett lyckat läsprojekt. Som initiativtagare, samordnare och projektledare ger Pia Fries en målande och detaljerad beskrivning:)

Höstterminen 2004
”Jag kontaktade rektorerna och visade min plan och de gav klartecken och tips om att jag skulle kunna söka pengar ”inom ramen för läs- och skrivprojekt” eftersom vi ville ha 2 besök/klass.
Jag tog kontakt med lärare i redan utvalda klasser och visade projektförslaget. Alla antog ”utmaningen”. De föreslog en lokal författare: Bo R Holmberg som bor och skriver i och om våra trakter. Han har skrivit många ungdomsböcker ofta ur ett historiskt perspektiv.
Sista september skickade jag in en ansökan om att få delta i läsprojektet ”En bok åt alla”, samt en ansökan om medel från kommunen.

Jag kontaktade Bo R Holmberg och vi satte preliminära datum i mars 2005 för hans besök i klasserna. Jag ordnade och lånade in alla Holmbergböcker som finns i hela Sollefteås biblioteksbestånd till årsskiftet, så att alla skulle få en chans att hinna läsa eller genom högläsning få höra minst en av hans böcker innan författarbesöket. Han föreslog att 5b och grundsär 7-9f läser boken ”Hon ska det bli”, att 7:orna läser ”Rövartriologin” och att 9c läser ”Drängen i Klingre”. Då har han och klassen något att utgå ifrån i deras samtal vid besöket
Jag kontaktade kommuntryckeriet om kostnader och möjligheten att få trycka upp böcker där. Det kommer att kosta 0,25 kr/sida, 5 kr./ färgkopia och laminat.
Jag kommunicerade med deltagande lärare genom utskick, ”på språng i korridoren” och genom att gå på några möten, främst i 7:ornas arbetslag och till 7-9f. Vi lyckades tyvärr aldrig få till ett gemensamt möte med alla deltagande lärare.
Svenskläraren i 9c, 5b:s klasslärare och FBK:s lärare fick jag söka upp vid behov. Det blev främst 7:ornas arbetslag som fick möjlighet att ”styra” i projektet eftersom de har haft regelbundna och väl strukturerade möten och planer.

Vårterminen 2005
Vi sökte 15000 kr. externt och fick 3000 kr. Detta innebar att vi bara fick råd med ett författarbesök på ca 50 min./klass och vi fick bara råd att trycka upp 20 böcker. Eleverna blev därför tvungna att köpa ”sin egen bok” eller låna den på biblioteket.

Inför författarbesöket
.5b och 7-9f förberedde sig noga och läste ”Hon ska det bli”. De samtalade om denna bok, lärarna presenterade författaren och de läste flera av hans böcker. I 7:orna hade man gruppläsning, tyst enskild läsning och högläsning av ”Rövartriologin”. Deras svensklärare berättade om författaren. 9c fick höra ”Drängen i Klingre” och fick frågor att svara på skriftligen om texten och innehållet. Deras deltagande blev betygsatt eftersom de går i 9:an och detta projekt tog tid från svenskundervisningen. Förberedelseklassen engagerade tre tolkar till författarbesöket i klassen.

16 mars. Författarbesök i 7:orna. Jag mötte Bo R och var hans guide. Jag var med i sista klassen då Tidningen, som jag ringt, kom och gjorde ett reportage.
17 mars. Författarbesök i övriga klasser. Jag mötte och var med i alla klasser. Han berättade hur t.ex. ett kort domstolsprotokoll eller något skrivet i en kyrkobok kunde bli grunden till en berättelse, om författarens frihet att ändra på och hitta på nya karaktärer, namn och platser. Om hur en notis kan broderas ut och få liv… Han varnade oss för att ge eleverna ett tema inför deras skrivande, det kan bli begränsande och hämmande. Han gav i en del klasser exempel på ”börjor” istället.
I FBK hade de tagit in tolkar och det vart ett jättehärligt möte mellan Bo R och eleverna. Han berättade och visade böcker, bl.a. en tokig vitterhistoria och en ”pinsamhet”: ”De röda trosorna”. Vi skrattade mycket tillsammans.

Efter dessa besök blev det tid för eleverna att själva börja skriva. En del klasser kom överens om teman: t.ex. i de fyra 7:orna: ”Kärlek och motorolja”, ”Värme och mopeder”, ”Sommar”, ”Fisk”, i 9c ”Kärlek, våld och skuld”, i 5b ”kärlek, spännig och äventyr”, och de fick också exempel på ”börjor”… I FBK skrev och ritade man om sitt hemland.
Lärarna blev de första ”redigerarna”. De rättade och diskuterade innehållet med eleverna som sedan fick renskriva sina texter på dator och spara på disketter. Dessa skulle vara inlämnade till Pia på biblioteket senast 28/4.
Pia redigerade och formgav i Word, la in allt i ett långt löpande dokument –gjorde klart boken och sparade den på ett USB-minne. Datateknikern på skolan förde sedan över dokumentet till en pdf-fil som brändes på en Cd-skiva som skulle lämnas in på tryckeriet 13/5.

Omslag ? Titel ?
På grund av tidsbrist och missar i planeringen hade vi glömt dessa viktiga beståndsdelar… 7:ornas lärare utlyste i all hast: ”Vem vill göra och lämna in förslag till omslag på boken ? Ni får två dagar på er!” Vi fick tre fina förslag och valde ut två. Titeln på boken blev: ”Kärlek och Motorolja”.

Under tiden fick klasserna titta i katalogerna, göra sina bokval och skriva önskelistor. Listorna skulle vara inne senast 14 april hos bokhandeln. Tyvärr stämde inte priserna i BTJ: s Godbitar med bokhandelns. Det fanns en begränsning, priset/bok skulle i snitt ligga på 166 kr. Många valde t.ex. Guinness rekordbok och blev tvungna att göra omval. En jättetråkig fadäs och det strulade till allt i onödan.
Inför FBK:s bokval lånade jag in böcker och gjorde ett jättestort bokbord som invandrareleverna fick gå och botanisera bland och sedan välja en titel som vi skrev upp på deras önskelista.
Lärarna bokade tid för sina klassers besök i bokhandeln och en ringde Tidningen igen och det gjordes ett nytt reportage. Man berättade där om hur deras utbud byggdes upp och varför, om hur en bokhandel fungerar och sedan fick eleverna sin önskebok. Jag var där med 9c.

Tisdagen den 17 maj lämnade jag in en cd-skiva med manuset till ”Kärlek och Motorolja” på kommuntryckeriet. Den skrevs ut och jag fick en råkopia –ett korrektur att granska. På grund av tidsbrist hann jag bara ögna igenom den och gav klartecken. Torsdag 26/5 levererades 20 ex. till Vallaskolan.

Måndag 30 maj började jag hålla mina föredrag, i samband med våra releasepartyn, om olika sätt att få sin text, sitt manus publicerat. Under skoldagen i 5b, på kvällen för alla 7:orna på Majoren, ett kulturhus-muséum med fina konstsamlingar i Sollefteå. 7:orna hade vernissage på sina experimentella fågelholkar som de gjort under ett annat projekt: Skogen i skolan. Alla elever och deras föräldrar var inbjudna. Man fick rösta om den finaste holken. Jag höll 3 föredrag och presenterade vår bok. Vi skålade för boken som vi gjort och elever och föräldrar kunde titta på boken och göra beställningar. De måste betala 75 kr i förskott. Vi fick in ca. 50 beställningar den kvällen.

Dagen efter fortsatte jag i de övriga deltagande klasserna. En katastrof uppdagades: elever i 7b upptäckte att deras noveller fattades! Kunde jag lägga in 3 st. noveller innan nästa tryckning? Jag hade tur, fick en lugn stund under dagen och datateknikern hade tid på eftermiddagen, så en ny cd-skiva kunde brännas. Dagen efter, onsdag 1 juni lämnades den in på tryckeriet och vi gjorde en beställning på 77 böcker!

Tryckeriet var kort om folk, hade inte tid att få fram våra böcker innan skolavslutningen… Men jag fick gärna hjälpa till. Så tisdag den 6 juni stod jag hela dagen och slog hål i textsidorna, laminerade fram- och baksidorna och lyckades sätta ihop, med spiraler, 33 st böcker. Dagen efter gick jag dit på förmiddagen och gjorde klart resten. Yippie!!! Vi hann! På skolavslutningen fick eleverna sina beställda böcker.”

Finansiering:
Vi ansökte om externa medel: 15.000 kr från Sollefteå kommun ”inom ramen för läs- och skrivprojekt” i hopp om att få råd till författarbesök 2 ggr./klass. Vi fick 3000 kr beviljade. Vi fick banta ner vår idé, det blev bara ett besök/klass i 2 dagar. Kostnad: 11.000 kr. Detta betalades av: skolbiblioteket: 2500 kr., bidrag: 3000 kr + 687,50/klass.
”Önskeboken” betalades av Stiftelsen Boken i Sverige, med ett snitt på 166/bok.
Disketter till elevernas renskrivning av sina texter togs från ”data-kontot”.
Tryckning av vår egen bok: 0,25 kr/sida + laminatkostnader, färgkopior, totalt 252 sidor, och ryggspiraler. Kostnad 75 kr/bok. Betalades av skolbiblioteket och av dem som beställde extraböcker.
”Releasefesterna” sponsrades med 100 kr/klass av rektor från speciellt konto.

Resultat:
Alla deltagande elever har fått varsin önskebok.
Alla deltagande elever har varit med och gjort en bok och de har fått se sina texter i tryck.
Alla på skolan som vill får en möjlighet att läsa denna bok. 8 exemplar kommer att finnas på vårt bibliotek.


I sin rapport reflekterar Pia Fries över projektet och de lärdomar som kan dras.
Den som vill veta mer kan nå henne på Vallaskolans bibliotek i Sollefteå, tel 0620-68 24 07.