Så fungerar EN BOK ÅT ALLA
Ansökan
Bokurval
Tidigare projekt
Örkelljunga
Borås (06/07)
Boxholm (07/08)
Filipstad (06/07)
Flen
Göteborg, Askim
Göteborg, Tuve (07/08)
Hällefors
Höganäs
Kalmar, Torsås, Högsby och Mörbylånga
Kinnarp
Kopparberg (09)
Kungshamn (06/07)
Lerum
Mora
Motala (09)
Norrköping
Osby
Partille (06/07)
Sölvesborg (09)
Skärholmen (Stockholm)
Smedjebacken (07/08)
Sollefteå
Strömstad
Sundbyberg (06/07)
Svängsta (09/10)
Västerhaninge
Vaggeryd
Vimmerby
Ystad
Boktips och länkar
English summary

Svängsta (09/10)


Läsglädje och läslust i Möllegårdens skola

Under hösten 2009 har ett spännande läsprojekt genomförts på Möllegårdens skola i Svängsta, Karlshamn. Eva Eriksson rapporterar:

"Vi har haft den stora glädjen att i samarbete med Svängsta bibliotek och Lundins Bokhandel i Karlshamn fått vara ett av de projekt som Stiftelsen Boken i Sverige beviljat inom ramen för EN BOK ÅT ALLA. Möllegårdens skola har elever i förskoleklass till och med årskurs 6 och sammanlagt finns det ca 120 elever på skolan.

Redan under vårterminen 2009 arbetade hela skolan medvetet med läsning genom temaveckor med läsning varje dag, aktiviteter kring böcker och en hel temadag där hela skolan fokuserade på böcker och läsning. Dessutom genomgick personalen fortbildning i och omkring läsning, läste böcker och diskuterade och visionerade inför framtiden.

Vi ville med detta nya läsfrämjande projektarbete stimulera till mer läsning, skapa större läsglädje och läslust. En av projektets stora delar var ett efterlängtat författarbesök av Mårten Melin. Andra delar i projektet var att genomföra mer högläsning, skapa utrymme för mer enskild läsning och bearbetning av böcker, bokprat och slutligen att alla våra elever skulle få en alldeles egen bok att ta med sig hem för att läsa. Denna slutfinal var samtidigt även uppstarten för vårt nästa läsprojekt – Bokjuryn.

Projektet startade upp med att personalen började läsa Mårten Melins böcker. Vår engagerade och intresserade personal läste i stort sett allt som Mårten givit ut under åren. Mycket snart var alla klasserna igång med olika arbeten. Klasserna har fått lyssna på högläsning av Mårtens böcker; exempelvis "Amor anfaller", "Svarta kängor med gul söm", "Susanne och den lilla grisen", "Mera glass i däcken", "Bamse och de elaka poliserna" m. fl. Dessa böcker har sedan efterarbetats på olika sätt genom diskussioner, illustrationer och genom att barnen skrivit egna texter utifrån böckerna. I flera av klasserna har eleverna självklart också själva läst böckerna.

I skolår 6 arbetade eleverna gruppvis med boken "Jävla Lucia", de läste boken, diskuterade innehållet och jobbade vidare med illustrationer. I skolår 5 läste alla eleverna var och en "Amor anfaller" för att sedan tillsammans med Mårten diskutera igenom boken. Flera elever har givetvis också själva valt att läsa Mårtens böcker. Eftersom Mårten skriver poesi på ett spännande sätt har arbetet med dikter också blivit en självklar del. Flera klasser har jobbat med "Varm tass i mörkret" och några även med "Ett värmeljus i din skalle". Eleverna har läst och lyssnat till dikterna, diskuterat och illustrerat och även inspirerats till att skriva egna dikter.

Givetvis har eleverna även diskuterat författare i allmänhet och kanske Mårten Melin i synnerhet. Tillsammans med pedagogerna såg de många filmer innan och förberedde sig på olika sätt inför mötet med Mårten. Vi hade även en hel del kontakt med Mårten via mail innan han kom till oss.

Den stora dagen 4/11 blev till en fest och ett värdefullt minne för många av oss. Mårten hälsades välkommen av trumpetfanfarer, flagghissning, tal och kloka ord om att vara författare som en F-2klass formulerat. Under hela dagen gick Mårten från klass till klass för att tillsammans med eleverna berätta, diskutera, förklara och göra praktiska skrivövningar. Mårten bjöd generöst på sig själv, han lät eleverna komma nära med sina frågor och funderingar och han både inspirerade och imponerade. Just i skrivande stund är det massor av barn som otåligt väntar på att Mårtens senaste böcker skall komma ut – de längtar efter att få läsa!

Både före, under och efter Mårtens besök försökte vi dela upplevelserna mellan klasserna genom att visa för varandra vad vi arbetade med. En utställning med elevmaterial, illustrationer etc fanns utanför skolan bibliotek dit alla kunde komma och titta och läsa. Här satte vi även upp utdrag ur Mårtens blogg, tidningsartiklar, foton m.m.

Efter Mårten besök var det bara att jobba vidare på de olika inspirerade projekt vi startat upp. Det genomfördes självfallet också en hel del aktiviteter som inte var knutna till Mårten. Ett spännande arbete som förtjänar att nämnas var när de yngre eleverna i F-2 gjorde underbara illustrationer som sedan de äldre barnen i skolår 5 och 6 gruppvis fick diskutera och sedan bygga upp en historia omkring. Detta resulterade i böcker med både text och illustrationer som sedan de äldre barnen kan läsa för de yngre så att de kan se och höra hur deras illustrationer blivit del i något större.

Ganska snart blev det dags för nästa fas i projektet. Eva-Charlotte Warnefors från Svängsta bibliotek och Eva Eriksson som ansvarig för skolans bibliotek hade med hjälp av Karlshamns stadsbibliotek samlat ihop stora delar av bokjuryns böcker. Det urval av böcker som eleverna skulle få välja ur när de önskade sin egen bok hade vi valt att omfatta just bokjuryn. En stor anledning var givetvis att det är de nyaste böckerna, men särskilt var det ju för att få en bra start på nästa läsprojekt: Bokjuryn. Varje klass blev sedan serverad ett bokprat och ett smörgåsbord av dessa böcker. Eva-Charlotte och Eva berättade om och visade flera böcker och eleverna fick titta på och bläddra i dessa innan det sedan blev dags att sammanställa elevernas önskelistor.

I december blev det så dags för projektets final och eleverna fick åka in till Lundins Bokhandel i Karlshamn för att hämta sina böcker. Att få en egen bok på det här sättet var något som eleverna verkligen såg fram emot. I samband med besöket på bokhandeln fick eleverna också besöka kommunens stadsbibliotek. Här fick de se sig om och fick chans att se utbudet och upptäcka alla de möjligheter som finns på ett större bibliotek.

Efter projektet har vi fått flera positiva reaktioner från elever och föräldrar. Eleverna berättar om böckerna som de läst hemma och spontana boksamtal får chans att blomma upp. Vi känner oss mycket nöjda med projektet, särskilt kontakten och mötet med Mårten som verkligen inspirerade oss. Jag vill passa på och tacka alla som så helhjärtat varit en del i projektet. Tack!"