Stiftelsen Boken i Sverige
Om stiftelsen Verksamhet Kontakt

Kontakt


Adress

Stiftelsen Boken i Sverige
c/o Svenska Bokhandlareföreningen
Regeringsgatan 60
103 29 STOCKHOLM

Tel. 08-762 78 20
Org.nr 802005-2950
sbf@booksellers.se


Ordförande

Katarina Jeansson
Dillbergska Bokhandeln
Box 835
391 28 KALMAR

Tel. 0480-101 64
katarina.jeansson@dillbergs.se