Bokhandlareföreningen får del av Coronastödet till kultursektorn

I dagarna har Kulturrådet meddelat vilka som beviljats bidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av coronapandemin. Från Bokhandlarföreningens sida hade vi ansökt om medel till två initiativ och kan glädja oss åt att Kulturrådet beslutat att stödja båda.

Föreningen har beviljats stöd på 165 000 kr för finansiering av projektet Världsbokveckan, som vi tvingades ställa in i våras p.g.a. pandemin. Nu ser vi fram emot att genomföra denna viktiga aktivitet för att främja barns läsning med skolklassbesök och boklådor i samarbete med en lång rad barnboksförlag under 2021 i stället. Målet är att vi med Världsbokveckan skall bidra till att stimulera intresset för den fysiska bokhandeln när vi är igenom denna svåra tid.

Under Corona-pandemin har behovet av snabb och adekvat kommunikation mellan Bokhandlareföreningen och olika intressenter (föreningens medlemmar, myndigheter, politiker, media, internationella kontakter, m fl) vuxit kraftigt. Snabba och effektiva digitala kommunikationskanaler behövs både informationsförmedling och erfarenhetsutbyte. Kulturrådet har beviljat oss stöd på 60 000 kr så att vi nu kan utveckla vår Kommunikationsplattform genom att utveckla vår webbplats och ett digitalt nyhetsbrev. Lanseringen inleds i början av nästa år.

Maria Hamrefors

ordförande