Barns läsande

Bokhandlare i hela Sverige satsar tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen på att stimulera barns läsning under Världsbokveckan i april.