HemMedlemsinfo från styrelsen

Medlemsinfo från styrelsen

Till medlemmarna i Svenska Bokhandlareföreningen!

Den nya styrelse, som valdes på föreningsmötet den 4 september, träffades ffg måndagen den 26 november. Ett tidigare styrelsemöte i oktober ställdes in pga. för få punkter på dagordningen.

A. Rapport från styrelsemöte måndagen den 26 november 2018 kl. 13.00-16.00 på Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm.

Närvarande styrelseledamöter: Mats Ahlström (Ordförande), Maria Edsman, Reinhold Hedenblad, Katarina Jeansson. Förhinder: Matilda Ahlgren, Anders Billing och Christoffer Palmer. Charlotta Lindbo är adjungerad sekreterare.

Styrelsen behandlade

… Medlemsärenden – Charlotta

… Resultat- och balansräkning per oktober månad – Mats

 • årsresultatet blir en förlust beroende på Jubileet, som ej var budgeterat

… 125 års Jubileum – Mats

 • slutrapport – genomfördes dock billigare än kalkylerat

… Projekt Världsbokveckan – Mats och Reinhold

 • stor satsning av Bonniers
 • – samtal om butikernas bidrag i form av två kr per såld bok

… Bokförsäljningsstatistiken – Mats

 • Rapport om projekt Tillväxtverket
 • Samtal om framtida funktionalitet
 • Boken 2018 – programplaner

… Bokhandelsskolan

 • Genomförd ledarskapsutbildning – Katarina

… Tidningen Svensk Bokhandel – Mats och Reinhold

 • Ekonomi
 • Framtidsplaner
 • Extern styrelseledamot Patrik Hadenius

… Understödsfonden – Mats

 • ny ekonomiansvarig Roy Rue

… Boken i Sverige – Katarina

 • rekrytering av ny ledamot

… Fraktavtalet – Reinhold

 • status

… Stiftelser övriga – Charlotta

 • Thomas Wyatt har bett att få bli entledigad som ordförande och ersätts av Katarina respektive Mats

… Svensk Bokkonst – Mats

… EIBF – Mats

 • Julie Belgrado blir ny VD efter Francois Dubruille

… Augustpriset – Mats

… Övriga frågor – Mats

 • Frågor om försäljning av föreningens konst
 • Förhandsbeställningar hos nätbutiker
 • EDI- Electronic Data Invoicing
 • Gåva till Förläggareföreningens 175 års jubileum
 • Uppdragsavtal Mats Ahlström
 • Winter Institute 14 i USA

B. Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 20 februari kl. 10.00-12.00.

Övriga styrelsemöten under våren är inplanerade:

Onsdagen den 10 april kl. 11.30-13.30 inkl. arbetslunch
Måndagen den 17 juni kl. 11.30-13.30 inkl. arbetslunch

 C. Boken 2019 äger rum onsdagen den 20 februari kl. 13-17 på Nalen Stockholm

Reservera tid och plats!

Julstängt
Kansliet har julstängt från 20 december till 7 januari.

Med förhoppningar om en god julförsäljning.

Svenska Bokhandlareföreningen

Mats Ahlström
Ordförande