HemMedlemsinfo från styrelsen

Medlemsinfo från styrelsen

RÅD TILL SVERIGES BOKHANDLARE I CORONA-TIDER

Corona-epidemin medför stora utmaningar för bokhandeln i Sverige. Vi har här samlat information, som kan vara till nytta för medlemsföretagen.

 

INFORMATION OCH SERVICE TILL KUNDER

 • Håll kontakten med kunderna via de kanaler ni har tillgängliga.
 • Använd sociala medier som Facebook och Instagram för att informera kunderna om att ni håller öppet.
 • Hänvisa kunderna till er e-handel, om sådan finns, eller uppmana kunderna att beställa via telefon, mail, Facebook, Instagram etc.
 • Påminn om att bokhandeln har många produkter som passar vuxna och barn som tillbringar mer tid hemma: självklart böcker, men även pappersvaror, sällskapsspel, pyssel mm.
 • Vid förändrade öppettider, uppdatera alla informationskanaler, såsom Google etc.
 • Uppmana kunderna att handla lokalt. På många orter går handlarna samman och uppmanar kunderna att fortsätta handla och att handla lokalt. (På Instagram finns t ex hashtaggen #handlalokalt.)
 • Erbjud råd och tips om böcker och andra produkter via nya kanaler – per telefon, mail eller sociala medier.
 • Erbjud om möjligt kunderna hemleverans.

EVENEMANG I BUTIK

 • Flera förlag uppmanar nu sina författare att inte medverka vid evenemang.
 • Här ni evenemang inplanerade, så överväg att skjuta upp eller ställ in.

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER I BUTIK

 • Utöka rengöringsrutinerna i butik och personalutrymmen.
 • Rengör betalterminaler frekvent.
 • Säkerställ att personalen som arbetar i butiken är frisk och symptomfri.
 • Informera ev. i butik och via andra kanaler om de smittskyddsåtgärder ni vidtagit.

MEDARBETARES OCH EGEN SJUKDOM

Slopat karensavdrag

 • Staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
 • Gäller 11/3 – 31/5.

Sjuklön

 • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
 • Kravet på läkarintyg vid sjukdom avskaffas tillfälligt.

https://www.forsakringskassan.se/coronavirus

LIKVIDITETSFÖRSTÄRKNING VIA SKATTEKONTOT

 • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 • Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.
 • Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari – mars kan också få skatten återbetald från Skatteverket.
 • Efter 12 månader måste det belopp företaget fått anstånd med betalas in. Ränta utgår.
 • Var noggrann med att följa instruktionerna som ges.

https://skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/inbetalningtillskattekontot/anstandmedskattebetalning.4.69ef368911e1304a62580004910.html

 TILLFÄLLIGT SÄNKA PERSONALKOSTNADERNA

Korttidspermittering

 • Möjlighet till korttidspermittering införs från den 16 mars.
 • Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75% kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90% av sin lön.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

LEVERANSER OCH LEVERANTÖRSKONTAKTER

DHL

DHL har infört tre nya kvittensalternativ när gods ska signeras vid leverans för att undvika smittspridning. Följande information kommer från DHL:

 • Kvittenstagning utan fysisk kontakt

För att underlätta kvittenstagning utan fysisk kontakt har vi tagit fram ett alternativ för kvittensförfarande, där mottagaren kan signera mottagandet av godset på eget papper och med egen penna. Därefter fotograferar föraren papperet med signaturen ihop med leverans-bekräftelsen med hjälp av handdatorn. Denna tekniska lösning är tillgänglig från och med den 17 mars.

 • 30-dagars fullmakt för leverans utan kvittens

Vi erbjuder även en 30-dagars fullmakt avseende leverans utan kvittens. Det är en fullmakt som ställs ut av mottagaren och omfattar samtliga sändningar som DHL Freight levererar till adressen, oavsett avsändare. Självklart kan du som kund liksom tidigare också boka leverans utan kvittens på enskild sändning.

 • Handskar och handdatorn på neutral plats

Det är viktigt att påpeka att Corona inte smittar via paket och försändelser utan via sjuka personer. Vi råder förarna att använda handskar vid leveransen och att lägga handdatorn på neutral plats och backa några steg. Mottagaren får därefter gå fram till handdatorn och iförd egna handskar och egen penna signera leveransen på handdatorn. När mottagaren gjort detta och själv backat, går föraren fram och hämtar handdatorn. På så sätt bibehålls den nödvändiga distansen så att eventuell smitta ej kan överföras.

 

Postnord

 • Postnord har tvingats stoppa leveranser till och från vissa länder, vilket kan påverka bokhandeln. Vad som gäller uppdateras löpande på Postnords hemsida:

https://www.postnord.se/om-oss/sa-paverkas-leveranser-av-coronaviruset

Övrigt

 • Det är risk för leveransförseningar och störningar i leveranser. Håll kontakt med leverantörerna för att få veta vad som gäller.
 • Undvik att ta emot besök från leverantörer för att undvika smittspridning. Håll i stället kontakt per telefon och mail.

 SVÅRIGHETER ATT BETALA LEVERANTÖRER

Tänk på följande om ni skulle få svårt att betala era leverantörer.

Leverantörer

 • Skjut inte upp att ta kontakt med leverantörerna om det är risk att det saknas medel för att betala deras fakturor. Förhandla om anstånd med betalning, amorteringsplan e dyl. Var realistisk och avtala skriftligt.
 • Genomför – om ert avtal tillåter det eller efter överenskommelse med leverantören – förtida bokreturer av böcker som det är risk att bokhandeln inte kommer att kunna sälja beroende på Corona-epidemin. Avtala skriftligt.

Hyresvärdar

 • Följ information om nya öppettider och andra förändringar, som beslutas av hyresvärd och centrumledningar.
 • Förhandla och avtala skriftligt med hyresvärden om uppskov med hyra och månadsbetalning i stället för kvartalsbetalning i förekommande fall. Försök förhandla bort eventuella marknadsföringsbidrag, böter om butiken tvingas hålla stängt, sänkt hyra p.g.a. ändrade öppettider etc.

 TIPS?

 • Har ni några tips eller råd ni vill ge kollegorna i vår bransch? Välkommen att maila eller ringa till mig i så fall, så för jag informationen vidare.

 

Maria Hamrefors, ordförande

Maria.hamrefors@booksellers.se

070-601 92 05