HemMedlemsinfo från styrelsen

Medlemsinfo från styrelsen

Information till medlemmarna i Svenska Bokhandlareföreningen

A. Rapport från styrelsemöte den 12 juni 2018 kl. 11.00-14.00 på Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm.

Närvarande styrelseledamöter Matilda Ahlgren, Mats Ahlström (ordförande), Anders Billing, Maria Hamrefors, Reinhold Hedenblad, Katarina Jeansson och Christoffer Palmer.  Charlotta Lindbo är adjungerad sekreterare.

Styrelsen behandlade

 • Medlemsärenden – Charlotta
 • Ekonomiska rapporter per april 2018 – Mats
 • Fastställande av Årsredovisningar 2017 – Mats
 • 125-års jubiléet – Mats
  • Rapport om anmälningsläget och beslut om fortsatt arbete
 • Årsrapport Världsbokveckan 2018 – Mats och Reinhold
 • Bokförsäljningsstatistiken – Mats
  • Demo av nya jämförande statistiken – Mats
 • Bokhandelsskolan rapport – Anders
 • Tidningen Svensk Bokhandel – Mats och Reinhold
  • Rapport om utvecklingen
  • Beslut om fullmakt till Reinhold
 • Stiftelsen Boken i Sverige – Mats och Katarina
  • Beslut om SBF styrelseledamöter
 • Svensk Bokkonst Årsmöte– Mats
 • ALMA rapport – Mats
 • EIBF – Mats
  • Rapport om föreslagen fortsatt inriktning av verksamheten
 • Beslut om elektorer till Augustpriset 2018 – Mats
 • Planering av föreningsmötet 4 september– Mats
 • Beslut om att förlägga starten av Bokrean 2019 till tisdagen den 26 februari
 • Övriga frågor
  • Rapport om pågående försäljning av vissa tillgångar – Charlotta
  • Rapport att nya hemsidan är i bruk – Mats och Charlotta
  • Karenstider på böcker – Reinhold
  • GDPR- rutiner för SBF – Charlotta

B. Nästa styrelsemöte äger rum per telefon tisdagen den 14 augusti kl. 09.00 – 10.00.

Styrelsemöten under hösten 2018:
Tisdag 4 september kl. 16.00-16.30 före föreningsmötet
Tisdag 2 oktober kl. 13.00-16.00
Måndag 26 november kl. 13.00-16.00 före Augustgalan

C. Årsmöte och 125 års Jubileum för Bokhandlareföreningen tisdagen den 4 september kl. 17 i Svensk Handels lokaler och på Nalen i Stockholm

Anmälan till festligheterna är öppen till den 30 juni – se www.booksellers.se

 

Med vänliga hälsningar
Svenska Bokhandlareföreningen

Mats Ahlström
ordförande