HemKontakta oss

Kontakta oss

Adress:
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

Telefon:
Kansli, tel. 070-600 17 07
Ordförande Mats Ahlström, tel. 070-812 73 90

E-post:
Mats Ahlström, ordförande
mats.ahlstrom@booksellers.se

Isabella Werner Sandbacka, ekonomi
isabella.wernersandbacka@svenskhandel.se

Generella förfrågningar
info@booksellers.se

Kansli:
Charlotta Lindbo
charlotta.lindbo@booksellers.se

 

PlusGiro 13 22 08-0
Bankgiro 723-6540 (Svenska Bokhandlareföreningens Service AB)

Org.nr 802000-3847 Svenska Bokhandlareföreningen
Org.nr 556115-3494 Svenska Bokhandlareföreningens Service AB