HemKontakta oss

Kontakta oss

Adress:
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

Telefon:
Ordförande Maria Hamrefors, tel. 070-601 92 05

E-post:
Maria Hamrefors, ordförande
maria.hamrefors@booksellers.se

Maria Öström, ekonomi
maria.ostrom@svenskhandel.se

Generella förfrågningar
info@booksellers.se

Fakturor e-postas som pdf till:  faktura@booksellers.se

 

PlusGiro 13 22 08-0
Bankgiro 723-6540 (Svenska Bokhandlareföreningens Service AB)

Org.nr 802000-3847 Svenska Bokhandlareföreningen
Org.nr 556115-3494 Svenska Bokhandlareföreningens Service AB