HemMedlemsförmånerBokbranschens Klimatinitiativ

Bokbranschens Klimatinitiativ

Klimatfrågan sätter agendan för hela vårt samhälle och förväntningarna växer på att bokbranschen ska anpassa sin verksamhet i linje med klimatmålen. Bokbranschens Klimatinitiativ ska stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Vi samarbetar över hela kedjan – förlag, bokhandel, e-handel och strömningstjänster – för att tillsammans som bransch både kartlägga våra utsläpp och sätta gemensamma mål på såväl kort som lång sikt. Bokbranschens klimatinitiativ är en plattform för samverkan, kunskapsdelning och inspiration, där vi lär av varandra och hjälps åt att bli bättre.

Om Bokbranschens Klimatinitiativ

Initiativet kan sammanfattas i fem punkter:

  1. Kartläggning av branschens klimatavtryck (enligt GHG-protokollet). Data samlas in från branschens aktörer. Den första rapporten publicerades på bokmässan den 22 september 2022 och finns att läsa här: BBKI-rapport-2021
  2. Målsättning och ambition. Utifrån resultaten i rapporten sätter deltagarna upp individuella målsättningar och en branschgemensam ambition för minskad klimatpåverkan, till exempel på 1, 3 och 5 år.
  3. Inspiration och vägledning. Samarbete och kunskapsdelning är de viktigaste faktorerna för klimatinitiativet – även om vi ofta annars är konkurrenter, är vi här enbart kollegor. Deltagarna bjuds in till seminarier och workshops, både med externa experter och med branschkollegor som delar med sig av sin erfarenhet.
  4. Märkning. För att kunna kommunicera deltagande i klimatinitiativet tas en märkning fram som kan användas av aktörerna.
  5. Nätverk och påverkansarbete. Klimatinitiativet ska vara en plattform för nätverksbyggande. Tillsammans kan vi påverka och ställa krav.Flera av aktörerna på den svenska bokmarknaden har redan påbörjat ett klimatarbete, men många har inte det. Det här initiativet är både ett sätt att möjliggöra klimatarbete för de som ännu inte kommit igång, och en möjlighet för de som arbetar med frågan att komma ännu längre. Erfarenhet och lärdomar från de som redan inlett arbetet skapar förutsättningar för bokbranschen som helhet att samverka i klimatfrågan.