Kretsarna

Västra kretsen av Svenska Bokhandlareföreningen bjuder in till årsmöte den 23 april kl 16 på Hotell Lorensberg, Berzeliigatan 15 i Göteborg. 

Anmälan senast den 20 april till sbf.vastrakretsen@gmail.com

 

Stockholmskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller vårmöte via Teams den 14 mars 2023 kl 9:00.

Anmälan till Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu

 

Stockholmskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller årsmöte den 25 oktober 2022 kl 18.30 i Natur & Kulturs lokaler.

Årsmötet följs av bokprat och förlagspresentation.

Anmälan senast den 15 oktober till kretsens ordförande Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu.

 

Västra Kretsen bjuder in till Vårens Boksalong den 21 april 2022 på Göteborgs Litteraturhus. Alla som arbetar i bokhandeln är välkommna. Mer information om anmälan m.m. finns här:

Västra kretsen bjuder in till Vårens Boksalong den 21 april

 


Stockholmsketsen av Svenska Bokhandlareföreningen håller årsmöte den 13 oktober 2021 kl 18:30 – 19:00 i Bysis Bokhandel med adress Bysistorget 8, Hornsgatan 80 i Stockholm. Efter årsmötet blir det mingel med erfarenhetsutbyte för deltagarna.

Anmälan görs snarast till kretsens ordförande Pia Nilsson på pia.nilsson@kontorshuset.nu. Ev övriga frågor eller motioner bör vara ordföranden tillhanda senast den 8 oktober.

Stockholmskretsen STÄLLER IN höstens förläggarträffar på Nalen den 6 oktober 2020 och onsdagen den 11 november 2020. Istället hoppas vi kunna arrangera nya förläggarträffar nästa höst.

Västra kretsen STÄLLER IN Vårsalongen på Göteborgs Litteraturhus den 22 april 2020 på grund av Coronavirusets framfart.

Skåne/Blekinge/Smålandskretsen. Medlemmarna är välkoma att delta i Västra Kretsens arrangemang i Göteborg.