HemMedlemsförmånerRåd och hjälp i praktiken

Råd och hjälp i praktiken

Råd från erfarrna bokhandlare

Låt inte problemen ta överhanden. Svenska Bokhandlareföreningen består av erfarna bokhandlare som har tid att ge råd och hjälp till medlemmar som har behov av detta.

Hur går det till?

Medlem i Svenska Bokhandlareföreningen kan ansöka till SBF om konsultråd för sin bokhandelsrörelse. Konsultinsatsen är maximerad till en arbetsdag eller 8 timmar. Kontakta Mats Ahlström, mats.ahlstrom@booksellers.se eller Reinhold Hedenblad, reinhold@alerma.se för vidare diskussion.

Vad kostar det?

Medlem betalar ett engångsbelopp – en konsulttimme à 800 kr plus moms, vilket faktureras av SBF Service AB. Faktiska kostnader som resa och/eller uppehälle betalas av mottagaren av konsultinsatsen.

 

Brexit

EIBF (European and International Booksellers Federation) har satt ihop ett utförligt dokument med frågor och svar vid handel med Storbritannien apropå Brexit. Dokumentet finns att ta del av via denna länk:

Brexit FAQ EIBF