HemMedlemsförmånerUtbildning och fortbildning

Utbildning och fortbildning

Att utveckla sina kunskaper är ett sätt att låta sig inspireras och i många fall öka sitt företags lönsamhet. Bokhandlarföreningen kan genom samarbete med Svenska Bokhandelsskolan och Svensk Handel erbjuda våra medlemmar ett stort utbud av fortbildande kurser.

Svenska Bokhandelsskolan
Svenska Bokhandelsskolan anordnar utbildning för bokhandelspersonal sedan 1905 på uppdrag av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen. Se mer om Svenska Bokhandelsskolan här.

Svensk Handels branschutbildningar
Svensk Handel erbjuder en rad spännande och utvecklande branschutbildningar för detaljhandeln. Det kan handla om allt ifrån juridiska kurser som rör löneberäkning och arbetsmiljö, till kurser i hur du skapar lyckade kundkontakter och ökar din försäljning med rätt butikskommunikation. Se mer om Svensk Handels utbildningar här.