HemOm branschenStatistik över bokförsäljningen i Sverige

Statistik över bokförsäljningen i Sverige

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen samarbetar sedan 2013 om insamling av försäljningsstatistik av böcker till slutkonsument. Statistiken omfattar såväl fysiska som digitala böcker som säljs i bokhandeln, nätbokhandeln/bokklubbar, dagligvaruhandeln och abonnemangstjänster. Datainsamlingen sker i samabete med Bokinfo.

Statistiken är unik i sitt slag och ger såväl bokbranschen som andra aktörer nya kunskaper rörande bokförsäljningen och bokens spridning i Sverige. Föreningarna tar ett stort gemensamt ansvar för bokbranschen genom ökad kunskap och möjlighet till viktiga analyser.

 

Halvårsrapport första halvåret 2022

Fortsatt ökning för bokhandeln under andra kvartalet och en total ökning på 14,9 % för första halvåret.

Bokförsäljningsstatistiken – Andra kvartalet 2022

 

Kvartalsrapport första kvartalet 2022

Rekordstor försäljningsökning i bokhandeln med en uppgång på hela 12,8 procent när man släppte på corona-restriktionerna.

Bokförsäljningsstatistiken – Första kvartalet 2022

 

Helårsrapport 2021

Helårsrapporten för 2021 visar på en fortsatt stark bokmarknad med en tillväxt på 6,3 %. Fysisk bokhandel återhämtade sig delvis trots fortsatta restriktioner en stor del av året och växte med 4,3 %.

Bokförsäljningsstatstiken – Helåret 2021

 

 

Tidigare rapporter:

Helårsrapport 2020

Bokförsäljningsstatistik_Helår 2020 (1)

 

Helårsrapport 2019

bokförsäljningsstatistiken Helåret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Första halvåret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helårsrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första halvåret 2018

 


Boken 2018

 


Boken 2017

 

Bokförsäljning andra tertialet 2016

– Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2016

Boken 2016

 

– Bokförsäljningsstatistik första och andra tertialet 2015

– Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2015

– En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015

av Leif Olsson

Boken 2015

Boken 2015