HemOm branschenStatistik över bokförsäljningen i Sverige

Statistik över bokförsäljningen i Sverige

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen samarbetar sedan 2013 om insamling av försäljningsstatistik av böcker till slutkonsument. Statistiken omfattar såväl fysiska som digitala böcker som säljs i bokhandeln, nätbokhandeln/bokklubbar, dagligvaruhandeln och abonnemangstjänster. Datainsamlingen sker i samabete med Bokinfo.

Statistiken är unik i sitt slag och ger såväl bokbranschen som andra aktörer nya kunskaper rörande bokförsäljningen och bokens spridning i Sverige. Föreningarna tar ett stort gemensamt ansvar för bokbranschen genom ökad kunskap och möjlighet till viktiga analyser.

 

Kvartalsrapport första kvartalet 2022

Rekordstor försäljningsökning i bokhandeln med en uppgång på hela 12,8 procent när man släppte på corona-restriktionerna.

Bokförsäljningsstatistiken – Första kvartalet 2022

 

Helårsrapport 2021

Helårsrapporten för 2021 visar på en fortsatt stark bokmarknad med en tillväxt på 6,3 %. Fysisk bokhandel återhämtade sig delvis trots fortsatta restriktioner en stor del av året och växte med 4,3 %.

Bokförsäljningsstatstiken – Helåret 2021

 

 

Tidigare rapporter:

Helårsrapport 2020

Bokförsäljningsstatistik_Helår 2020 (1)

 

Helårsrapport 2019

bokförsäljningsstatistiken Helåret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Första halvåret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helårsrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första halvåret 2018

 


Boken 2018

 


Boken 2017

 

Bokförsäljning andra tertialet 2016

– Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2016

Boken 2016

 

– Bokförsäljningsstatistik första och andra tertialet 2015

– Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2015

– En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015

av Leif Olsson

Boken 2015

Boken 2015