HemOm branschenStatistik i samverkan mellan SBF och SvF

Statistik i samverkan mellan SBF och SvF

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen i samarbetsprojekt kring detaljerad statistik över försäljning av böcker till slutkonsument.

Den 1 juni 2013 rullade statistikinsamlingen igång. Från starten deltog sexton uppgiftslämnare, allt från bokhandlar, bokklubbar och varuhus till internetbokhandlar, med dagliga försäljningsdata till Bokrondellen, idag Bokinfo. Numera sker insamlingen av försäljningsdata helt automatiskt.

Statistiken är unik
I Sverige har det inte funnits någon detaljerad statistik över bokförsäljningen till konsumenterna före 2013. Statistiken är därför unik i sitt slag och ger såväl bokbranschen som andra aktörer nya kunskaper rörande bokförsäljningen och bokens spridning i Sverige.

Samarbetet mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen utvecklas ytterligare genom återförsäljnings-statistiken. Föreningarna tar ett stort gemensamt ansvar för bokbranschen genom ökad kunskap och möjlighet till viktiga analyser.

Helårsrapport 2020

Bokförsäljningsstatistik_Helår 2020 (1)

 

Helårsrapport 2019

bokförsäljningsstatistiken Helåret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Första halvåret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helårsrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första halvåret 2018

 


Boken 2018

 


Boken 2017

 

Bokförsäljning andra tertialet 2016

– Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2016

Boken 2016

 

– Bokförsäljningsstatistik första och andra tertialet 2015

– Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2015

– En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015

av Leif Olsson

Boken 2015

Boken 2015