HemOm branschenStatistik i samverkan mellan SBF och SvF

Statistik i samverkan mellan SBF och SvF

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen i samarbetsprojekt kring detaljerad statistik över försäljning av böcker till slutkonsument.

Den 1 juni 2013 rullade statistikinsamlingen igång. Från starten deltog sexton uppgiftslämnare, allt från bokhandlar, bokklubbar och varuhus till internetbokhandlar, med dagliga försäljningsdata till Bokrondellen, idag Bokinfo. Numera sker insamlingen av försäljningsdata helt automatiskt.

Statistiken är unik
I Sverige har det inte funnits någon detaljerad statistik över bokförsäljningen till konsumenterna före 2013. Statistiken är därför unik i sitt slag och ger såväl bokbranschen som andra aktörer nya kunskaper rörande bokförsäljningen och bokens spridning i Sverige.

Samarbetet mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen utvecklas ytterligare genom återförsäljnings-statistiken. Föreningarna tar ett stort gemensamt ansvar för bokbranschen genom ökad kunskap och möjlighet till viktiga analyser.

Rapport:
Helåret 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport:
Första halvåret 2018 – bokstatistik

Rapport:
Boken 2018

Rapport:
Boken 2017

Rapport:

Bokförsäljning andra tertialet 2016

Rapport:

Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2016

Rapport:

Boken 2016

Rapport:

Bokförsäljningsstatistik första och andra tertialet 2015

Rapport:

Bokförsäljningsstatistik första tertialet 2015

Rapport:

En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015

av Leif Olsson

Rapport:

Boken 2015

Boken 2015