HemOm branschenUnik forskning om Sveriges bokhandelshistoria

Unik forskning om Sveriges bokhandelshistoria

Under en lång tid har bokhandelsanalytiker Leif Olsson studerat bokhandelns historia i Sverige. Den unika forskningen omfattar bokhandeln i hela Sverige med uppgifter om etableringsår, adresser, ägare, ägarbyten, samt en sammanfattande historik för varje bokhandel. Totalt rör det sig om information om drygt 6 000 boklådor från 1700-talet till våra dagar. 

Den 19 maj 2022 utkommer boken Bokhandelns historia i Stockholm. Boken ges ut av förlaget Kaunitz-Olsson i samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen. Det är en spännande berättelse om vår bransch långa och  sammanhängande historia och vilken roll bokhandeln spelat för samhällsutvecklingen.

Utgivningen av Bokhandelns historia i Stockholm sker med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Boken i Sverige. Medlemmarna i Svenska Bokhandlareföreningen kommer att erbjudas ett exemplar av boken utan kostnad.

Målet är att Leif Olssons material om bokhandeln i övriga Sverige också ska göras tillgängligt för alla intresserade under hösten.  Sannolikt blir det  i digital form via Bokhandlareföreningen hemsida.

 

”Det har varit ett nöje från första stund att få berätta bokhandelns spännande historia och betydelsefulla roll i det
svenska samhället”, säger bokhandelsanalytiker Leif Olsson.