HemOm Svenska Bokhandlareföreningen

Om Svenska Bokhandlareföreningen

Föreningen bildades 1893 och är en ideell branschorganisation för Sveriges bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. Vårt uppdrag är att sprida information om böcker och läsande och att skapa förutsättningar för ett brett och kompetent nät av bokhandlare i Sverige. Föreningen ska tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen, såväl internationellt som inom Sverige. Det gör vi bland annat genom att föra deras talan i förhållande till beslutsfattare, leverantörer och andra intresseorganisationer.

Föreningen har ca 300 medlemmar och verksamheten finansieras till största delen av medlemsavgifter. Vi är medlem i Svensk Handel, European and International Booksellers Federation samt delägare i ett antal bolag, bland annat Tidnings AB Svensk Bokhandel.

För verksamhet som gäller pappers- och kontorsvaror arbetar föreningen under namnet Kontors- och Pappershandelns Riksförbund (KPR).

Verksamhet
Bokhandlareföreningens viktigaste arbete och fokus är att leda bokhandeln in i framtiden och hjälpa våra medlemmar att möta dagens och framtidens utmaningar. Det innebär att ta med samtliga medlemmar på såväl en intern som en extern resa som kommer att leda till att allmänheten ser bokhandeln som en levande plats väl värd att besöka, en levande bokhandel helt enkelt

Det gör vi genom att skapa opinion och PR kring bokhandeln och läsande.  Genom att påverka stat och myndigheter att ta ansvar för att allmänheten även i framtiden ska ha tillgång till välsorterade boklådor med kompetent personal. För att stärka bokhandlarnas roll i försäljningen av böcker och kontorsmaterial samverkar vi med andra organisationer och myndigheter i olika projekt. Och genom att ta del av forskning får vi underlag för våra framtida strategier.

Internt erbjuder vi våra medlemmar olika former av service, utbildning och fortbildning för att ständigt röra sig framåt. Nätverkandet är en viktig del av vår verksamhet – ett sätt att utbyta idéer, erfarenheter och information. Vi har skapat ett rum för det digitala nätverkandet våra medlemmar emellan i vårt forum. I övrigt ordnar vi seminarier kring aktuella ämnen och andra aktiviteter. I samarbete med DHL har vi tagit fram ett mycket konkurrenskraftigt fraktavtal som våra medlemmar har möjlighet att dra nytta av.

Och vi för ständigt diskussioner kring nya idéer och projekt för att stärka bokhandlarnas roll i handeln. Det kan handla om att anlita kända personer som ambassadörer för bokhandeln, att lansera ett nytt tv-program om böcker och att utnämna Årets Bokhandlare. Allt för att skapa en levande bokhandel med stora framtidsmöjligheter.

Samverkan
Samverkan med andra delar av näringslivet, med myndigheter och organisationer är en viktig del av vårt arbete för att nå våra mål. Nedan kan ni ta del av våra aktuella samarbetspartners:

Svenska organisationer
– Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan
– Tidnings AB Svensk Bokhandel
– Svensk Handel
– Svenska Förläggareföreningen

Internationella organisationer
– European and International Booksellers Federation
– ABA American Booksellers Association

Fonder
Stiftelsen Boken i Sverige
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond
– Pappershandlareföreningens Stipendiefond
– Sveriges Pappershandlares Understödsfond

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Kontakta gärna oss med dina tankar och idéer på info@booksellers.se