HemStiftelsen Boken i Sverige

Stiftelsen Boken i Sverige

Stiftelsen Boken i Sverige, en bokhandelsägd stiftelse som ska »verka för att Boken består och att dess betydelse, användning och spridning växer.«

Stiftelsen engagerar sig i projekt som

  • att få barn att hitta in i böckernas värld och framför allt till den fysiska bokhandeln
  • att utbilda bokhandelsanställda och ge bokhandeln verktyg i vardagen
  • bokhandlarnas del i det gemensamma statistikverktyget
  • Världsbokveckan med SBF och förlagen
  • Rapporter, utredningar etc. av och för den svenska allmänbokhandeln.

Starkt stöd till/för VÄRLDSBOKFONDEN

Svenska Bokhandlareföreningen, bokhandelskedjorna och Stiftelsen Boken i Sverige har beslutat att under Världsbokveckan samla in pengar till en Världsbokfond. Fonden har som mål att årligen, på Världsbokdagen och under kommande Världsbokveckor, med början år 2015, främja 7-åringars läsande.

Läs mer: Upprop för Världsbokfonden

Bokhandeln delar ut 30 000 gratisböcker till landets förstaklassare i Världsbokveckan.

Läs slutrapporten här:
EN BOK ÅT ALLA – ett läsäventyr att minnas
Får gärna laddas ner och kopieras

Ladda ner och läs Leif Olssons nya studie av allmänbokhandeln

 

Världsbokveckan