HemStiftelsen Boken i SverigeKontakt och styrelse

Kontakt och styrelse

Adress

Stiftelsen Boken i Sverige
c/o Svenska Bokhandlareföreningen
Regeringsgatan 60
103 29 STOCKHOLM

Tel. 08-762 78 20
Org.nr 802005-2950
info@booksellers.se

Ordförande i stiftelsen

Katarina Jeansson
Dillbergska Bokhandeln
Box 835
391 28 KALMAR

Tel. 0480-101 64
katarina.jeansson@dillbergs.se