HemStiftelsen Boken i SverigeVåra projekt genom åren

Våra projekt genom åren

I enlighet med stiftelsens ändamål har stöd och bidrag främst avsett verksamhet inom forskning, utveckling och undervisning. Bidrag har t.ex. utgått till forskning och analyser rörande bokläsning och bokbranschens utveckling. Några exempel:

Kampen om fantasin (Lindung 1990)
Lost book sales (Hemmungs-Wirtén 1987-89)
Konsumentbeteende under bokrean (SIFO 1997)
Köpvaneundersökning, Kalmar (Foma Analystjänst 1994)
Boken och bokhandlars framtid (Polesie-Strid 1996-99)

En omfattande satsning på information, beställningsmöjligheter och allmän butiksservice i de svenska bokhandlarna gjordes under åren 1990-94 genom stiftelsens stöd för utveckling av katalogdator i butikerna.

Utbildning och undervisning har fått ett brett stöd, bl.a. genom bidrag till:
Svenska Bokhandelsskolan
Företagsledarutbildning (Bokab)
Högskolan i Borås, bokhandelslinjen (1992-96)
Handbok för butiksdatorisering (Clausén 1996)

Under en dryg tioårsperiod har stiftelsens avkastning huvudsakligen använts för att genomföra läsprogrammet EN BOK ÅT ALLA. Detta riksomfattande läsprojekt har bedrivits tillsammans med bibliotek, skola och lokal bokhandel i syfte att stimulera läslust och läsvanor i hem och skola. Projektet avslutades under våren 2011.

Läs slutrapporten här:
EN BOK ÅT ALLA – ett läsäventyr att minnas