Aktuell verksamhetsinriktning

Näthandelns försäljning verkar har stabiliserat sig och fysisk bokhandel har som enda grupp ökat bokförsäljningen 2014, vilket är glädjande. Även 2015 kunde vi glädjande se en ökning av fysisk bokhandelsförsäljning. E-böckernas intåg på marknaden gör det dock svårt att förutse hur morgondagens bokdetaljhandel kommer att se ut. Vi tror att närhet till konsument och efterfrågepåverkan är helt avgörande för bokens tillgänglighet. Då stiftelsens uppgift är att verka för just detta, kommer våra huvudsakliga insatser att märkas genom följande projekt.

  • Fortsatt medverka till att branschstatistik på enskild nivå finns. Detta statistikverktyg är avgörande för möjligheterna att i framtiden fatta rätt beslut. Såväl produktionsledet som återförsäljarledet kommer således här att kunna hämta behövlig information.
  • Världsbokveckan som inriktar sig på ökat läsande bland barn och ungdomar. Detta projekt drivs av Svenska Bokhandlareföreningen. Vi ser detta som ett långtida projekt som ska öka i kraft varje år för att permanentas och bli ett viktigt läsfrämjande projekt i hela landet.
  • Professor Erik Wikbergs analys och rapportframställning av insamlad statistik över försäljning av böcker till slutkonsument, med data hämtade från Bokinfo.

Världsbokfonden

Svenska Bokhandlareföreningen, bokhandelskedjorna och Stiftelsen Boken i Sverige har beslutat att under Världsbokveckan samla in pengar till en Världsbokfond. För varje barn- och ungdomsbok som säljs i bokhandeln under Världsbokveckan skänker vi 2 kr till Världsbokfonden.

Fonden har som mål att årligen under kommande Världsbokveckor, med början år 2015, främja 7-åringars läsande.

Grundplåten till Världsbokfonden är ett bidrag på 250 000 kr från branschföreningen, kedjorna och Stiftelsen Boken i Sverige.

Upprop för Världsbokfonden