Vårt stora projekt EN BOK ÅT ALLA som under mer än 15 år, 1995 – 2011, resulterade i

  • 334 lokala projekt
  • 45 000 skolelever fick välja sin egen önskebok som gåva.
  • 600 skolor, 200 folk- och skolbibliotek och 190 bokhandlar har engagerats.
  • EN BOK ÅT ALLA stödjer fysisk bokhandel som engagerad part till att utveckla barnens läsvanor. Vi ville betona läsglädjen under otvungna former så att vi inte glömmer bort boken i konkurrens med nya medier. Det blev ett lagarbete, samarbete mellan bokhandel, skola och bibliotek. Projekten kunde se ut på olika sätt i olika kommuner. Bokhandlaren, bibliotekarien och läraren läste in sig och i varje klass bokpratade vi om 10-12 olika böcker. Av dessa böcker fick varje barn önska sig en av dessa och fylla i på en lista. Spännande studiebesök i bokhandeln efter ett par veckor med fika och som gåva sin egen valda bok. Flera elever i varje klass hade aldrig varit inne i en bokhandel och egna böcker visade sig vara sällsynta i en del av hemmen.

Lärarna och eleverna blommade sedan ut i en rad aktiviteter om och med böckerna.

Det viktigaste var att de fick behålla sin bok som sin egen.

Mer information om projektet Boken i Sverige.