HemStiftelser

Stiftelser

Det finns flera stiftelser som är närstående Svenska Bokhandlareföreningen. Mer information om respektive verksamhet nås genom länkarna nedan:

Stiftelsen Boken i Sverige

Stiftelsen Bokhandelsskolan

Stiftelsen Bokbranschens Understöds och Utbildningsfond