Ny rapport: Svagt ökande bokförsäljning under 2019

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,1 procent i kronor räknat under 2019. Räknat i antal sålda exemplar ökade försäljningen med 4,9 procent. Förklaringen till ökningen är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster. Försäljningen i fysisk butiksmiljö minskar liksom försäljningen av tryckta böcker. Det visar färsk statistik som Svenska Förläggareföreningen tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen presenterar i en rapport idag.

 

Ovan: Erik Wikberg. Foto: Nicklas Gustafsson.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 36,2 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är ihopslagen med bokklubbar, minskade med 5,2 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 4,4 procent och dagligvaruhandeln minskade med 9,9 procent.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 4,9 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för hela denna ökning. Bortses från denna försäljningskanal, där volymen ökade med 22,9 procent, minskade antalet sålda exemplar med 7,6 procent. I fysisk bokhandel minskade antalet sålda exemplar med 5,5 procent, i internetbokhandel/bokklubbar med 8,7 procent och i dagligvaruhandeln med 9,1 procent.

– Digitala abonnemangstjänster och digitala format fortsätter att öka starkt under 2019. Dagligvaruhandeln, som som ofta har ett sortiment av böcker som påminner om det som säljer mycket i digitala abonnemangstjänster, tappar procentuellt mest. Skönlitteratur ökar starkt samtidigt som facklitteratur minskar vilket delvis också är en följd av att abonnemangstjänster får större marknadsandelar, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Digitala format ökade under 2019 samtidigt som tryckta format minskade. När det gäller försäljning inom olika genrer ökade skönlitteratur med 9,6 procent, deckare och spänning med 4,5 procent och utländsk litteratur med 6,5 procent i kronor räknat. Facklitteratur hade en svagare försäljning. Både mat och dryck samt humaniora minskade med 9,1 procent, facklitteratur med 6,0 procent och populär facklitteratur med 5,6 procent.

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker minskade svagt med 1,8 procent. Detta är ett trendbrott eftersom barnboksförsäljningen stadigt har ökat sedan 2013.

Ladda ned rapporten här: Bokstatistik helår 2019

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare till konsument i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta: