HemBokbranschens Understöds- och Utbildningsfond

Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond delar årligen ut bidrag för olika ändamål inom bokbranschen. Medlen ges huvudsakligen i form av understöd till behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa som varit anställda i bokhandel eller på bokförlag, och som utbildningsbidrag till den breda branschutbildning som anordnas inom Bokhandelsskolan och Förlagsklubben.

 

Understöd till behövande – 31 mars 2022 sista ansökningsdag

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Bokhandlareföreningen och/eller Svenska Förläggareföreningen, alternativt är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av föreningarna. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd. Understödstagare bör ha varit sysselsatt i branschen i minst fem år.

Stiftelsen gör en ekonomisk prövning för att bedöma hjälpbehovet hos de som ansöker om bidrag. Understöd går att söka årligen och kan beviljas under styrelsens vårmöte eller höstmöte.

Sista ansökningsdag för vårens ansökningsperiod 2022 är den 31 mars.

Understöd av särskilda skäl

Behövande kan även ansöka om understöd av särskilda skäl. Bidrag kan sökas för kostnader avseende tandläkare och/eller glasögon.

Styrelse

Ordförande för stiftelsens styrelse är Kristina Rennerstedt. I styrelsen representeras Svenska Bokhandlareföreningen av Mats Ahlström, Maria Hamrefors och Pia Nilsson, Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen av Jesper Ekdahl, Malin Magnusson och Maria Lilliehorn, och Svenska Förläggareföreningen av Kristina Ahlinder, Kerstin Kyhlberg Engvall och Bertil Wahlström.

Kontakt för mer information

Välkommen att kontakta stiftelsens handläggare Karin Sandberg, 070-193 79 45, karin.sandberg@forlaggare.se, för mer information om understöden och hur du ansöker.