Svenska Bokhandlareföreningens uppdrag är att sprida information om böcker och läsande och att skapa förutsättningar för ett brett och kompetent nät av bokhandlare i Sverige.