Vecka 14: Fortsatt kris i fysisk butiksmiljö men ökad internetförsäljning

Statistiken för vecka 14 visar att försäljning i fysisk butiksmiljö fortsätter att minska kraftigt, samtidigt som internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning. Den totala försäljningsminskningen var mindre under vecka 14 än under vecka 13. Vecka 14 minskade den totala försäljningen med 2,8 procent jämfört med en minskning på 11,0 procent under vecka 13. Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår.

Läs den kompletta rapporten som pdf: Vecka 14 – bokförsäljningsstatistik m a o coronakrisen 10 april 2020 v2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 14 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 34,5 procent under perioden vecka 11–14.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 19,2 procent under samma period.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar hade en svagt ökande försäljning motsvarande 3,2 procent under vecka 11-14.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 9,9 procent under vecka 11-14. För försäljningen i fysisk butiksmiljö har försäljningsminskningarna tilltagit vecka för vecka.

 

Försäljningsutvecklingen vecka 13 respektive 14: 

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 13 respektive vecka 14 visar att försäljningsminskningarna i fysisk butiksmiljö var på ungefärligen samma nivå som medan internetbokhandel/bokklubbar istället ökade försäljningen.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 36,3 procent under vecka 14, jämfört med 42,0 procent vecka 13.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 19,6 procent under vecka 14, jämfört med 32,8 procent under vecka 13.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen med 13,6 procent under vecka 14, jämfört med en ökning på 6,0 procent under vecka 13.
  • Totalt minskade försäljningen vecka 14 med 2,8 procent jämfört med en minskning på 11,0 procent under vecka 13.

 

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 10 april.  Försäljnings-statistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Ladda ner den kompletta rapporten som pdf: Vecka 14 – bokförsäljningsstatistik m a o coronakrisen 10 april 2020 v2