Äntligen! Nytt stödpaket öppet för bokhandeln

Under pandemin har Bokhandlareföreningen jobbat hårt för att hårt drabbade bokhandlare skall få stöd för att klara sig igenom Coronakrisen. Vi har också påpekat att de hittillsvarande stöden inte kommit vår bransch till del i någon större utsträckning.

I förrgår fick jag förhandsinformation om det stödpaket som Kulturrådet presenterade igår. Det är tydligt att man lyssnat till oss och mycket glädjande att det nu finns ett stöd att söka för Särskilda behov i kulturlivet. Stödet är så brett formulerat att det även kan omfatta bokhandelsverksamhet. Bidrag kan sökas för omstart, återhämtning eller andra akuta behov och även smittsäkring. Det är viktigt att man tydligt beskriver sitt behov och backar upp med fakta. Det kommer att vara många som söker från olika delar av kulturlivet och medlen är förstås begränsade. Om ni avser söka stöd, så rekommenderas följande:

Observera också stödet till Inställda och uppskjutna kulturevenemang under perioden 1 juni – 30 september, som nu är öppet för ansökningar.

 

Maria Hamrefors
ordförande