Bokbastionen får stöd från Kulturrådet

Bokhandlareföreningen har erhållit 400 000 kr i stöd för genomförande av Bokbastionen – ett nytt Litteratur- och läsfrämjande initiativ till försvar för bokhandel, litteratur och demokrati.  

Syftet med projektet är att stärka den fysiska bokhandeln som ett socialt rum genom samtal mellan publik och författare, om litteratur och böcker, och om bokhandelns historiska och samtida demokratiska roll.

Läs vårt pressmeddelande här:

PM Bokbastionen 2020-11-30

Maria Hamrefors

ordförande