Bokförsäljningen ökade med 6,2 procent första halvåret 2018

Den totala bokförsäljningen ökade med 6,2 procent i kronor räknat under det första halvåret 2018 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Förklaringen till uppgången är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel) och i internetbokhandeln. Återförsäljare i fysisk bokhandel och dagligvaruhandel minskade.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 36,9 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 7,5 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 5,2 procent och dagligvaruhandeln minskade med 5,8 procent.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 15,1 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för nästan hela denna ökning. Bortses från denna försäljningskanal, där volymen ökade med 49,2 procent, ökade antalet sålda exemplar med 0,9 procent tack vare en stark försäljning i internetbokhandeln. I fysisk bokhandel minskade antalet sålda exemplar med 4,9 procent och i dagligvaruhandeln med 9,2 procent.

– Allt större andel av bokförsäljningen sker digitalt. Nu är knappt fyra av tio böcker som konsumeras i Sverige sålda i digitala abonnemang. Att abonnemangen dessutom används allt flitigare är intressant eftersom de säljs till en fast månadskostnad, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bland andra format än de digitala ökar både inbundet och pocket i värde, med 2,4 procent respektive 4,5 procent. Den fysiska ljudboken minskar kraftigt med 10,6 procent. Samtidigt som e-böcker ökar med 32,4 procent och den digitala ljudboken ökar med 37,2 procent i digitala abonnemangstjänster, minskar dessa format när det gäller försäljning i internetbokhandeln.

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker har ökat stadigt under flera år. Under första halvåret 2018 ökade försäljningen med ytterligare 11,0 procent räknat i kronor. I åldersgruppen 6-9 år ökade försäljningen med 16,3 procent. Åldersgrupperna 3-6 år och 9-12 ökade båda med 14,2 procent.

Ladda ned den fullständiga rapporten: Bokforsaljningsstatistiken_forsta_halvaret_2018

Om Bokförsäljningsstatistiken
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. De digitala abonnemangstjänsterna BookBeat, Nextory och Storytel ingår inte i det ordinarie dataunderlaget, utan denna försäljningsdata har samlats in separat.  Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

Tillväxtverket har under 2017/2018 beviljat stöd till föreningarna för utveckling av Bokförsäljningsstatistiken.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:
Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se