Bokhandelsskolans kurser under 2020

Svenska Bokhandelsskolan arrangerar kurs i lönsamt ledarskap för chefer inom bokhandeln vid fyra studietillfällen under 2020. Dessutom anordnas en studieresa till Berlin i april för personal inom bokhandeln. En barnboksdag och en bokprovning på Svenska Barnboksinstitutet (SBI) står också på programmet. Mer info om detta senare i vår.

Kurs: Lönsamt Ledarskap

Syfte

  • Syftet med Utbildningen i Lönsamt ledarskap är att höja kunskapsnivån inom hur man på olika sätt kan jobba med lönsamheten samt hur ledarskapet påverkar hur företagets utveckling påverkas över tid
  • Vi ger deltagarna en bra förståelse för affärsmannaskap, hur man skapar sunda och lönsamma affärer över tid samt hur man själv är och kan utvecklas som ledare
  • Vi ger även deltagarna en ökad förståelse runt ansvaret för att motivera medarbetarna och avslutar med ett tillfälle fokuserat på butiken och hur man kan jobba med den.

Upplägg

  • Kursen omfattar 4 tillfällen
  • Ca 10 deltagare per kurs
  • Utbildningen hålls i Stockholm, lätt att resa in
  • Vid sista tillfället görs även ett besök i en referensbutik

Moduler

1 – Affärsmannaskap & Ledarskap 9 – 10 mars

2 – Mål & Motivation – Affären i Fokus 11-12 maj

3 – Omvärld & Trender, Butiksekonomi 14-15 september

4 – Butiken i centrum, Referensbesök 9-10 november

Pris 5 000 kr för alla fyra tillfällen. Priset inkluderar även resa, hotell och middag

 

Studieresa Berlin 2 – 5 april

Flygavgångar från Arlanda, Kastrup, Göteborg (tillägg 800 kr)

Pris 6000 kr för del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1500 kr

Se hemsidan för utförligare information, www.bokhandelsskolan.se

(medlemmar i BMF Bokhandelsmedhjälpareföreningen kan söka utbildningsbidrag)

 

Bokprovning Svenska Barnboksinstitutet (SBI). Återkommer om datum

Barnboksdag. Återkommer om datum

 

Anmälan och frågor  besvaras av utbildningsledaren Annika Hellman

annika@bokhandelsskolan.se  Tel: 070- 594 02 27

www.bokhandelsskolan.se