Brev till kulturministern angående läget för bokbranschen

Svenska Bokhandlareföreningen har idag tillsammans med Svenska Förläggareföreningen skickat en skrivelse till kulturminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskott gällande Coronapandemin och dess påverkan på bokbranschen med konkreta förslag på stödåtgärder. Föreningarna begär ett snart möte med ministern för att diskutera branschens överlevnad.

Brevet i sin helhet kan läsas här:  Brev till kulturminister Amanda Lind 20 mars 2020