Därför är den fysiska bokhandeln viktig!

Jan Smedh, The English Bookshop i Uppsala intervjuas av Magnus Edgarsson.

Länk till intervjun: