Bokrean 2018

Startdagen för Bokrean 2018 har fastställts till tisdagen den 27 februari 2018.