Vecka 11-12: Frekventare bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per kanal så länge Coronapandemin pågår.

Ladda ner rapporten som pdf: Bokförsäljningsstatistik med anledning av coronakrisen 27 mars18320-mh

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 och 12 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 30,4 procent under perioden vecka 11–12.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 14,3 procent under samma period.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar hade en svagt minskande försäljning motsvarande 2,8 procent.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 12,3 procent under denna period.

 

 Försäljningsutvecklingen vecka 11 respektive 12:

 En jämförelse av försäljningen under vecka 11 respektive vecka 12 visar att försäljningsminskningen tilltog i alla försäljningskanaler under vecka 12.

  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 36,5 procent under vecka 12, jämfört med 25,6 procent vecka 11.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 20,4 procent under vecka 12, jämfört med 9,5 procent under vecka 11.
  • I internetbokhandel/bokklubbar minskade försäljningen med 8,0 procent jämfört med en svag ökning under vecka 11 motsvarande 2,6 procent.
  • Totalt minskade försäljningen vecka 12 med 17,1 procent jämfört med en minskning på 7,8 procent under vecka 11.

 

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 27 mars.  Försäljnings-statistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Ladda ner rapporten som pdf: Bokförsäljningsstatistik med anledning av coronakrisen 27 mars18320-mh

1. Försäljning under vecka 11-12 2019 och vecka 11-12 2020 uppdelad per kanal

 

Försäljning (i TSEK) i olika kanaler under tidsperioden vecka 11-12 2019 (11 mars till 24 mars) jämfört med vecka 11-12 2020 (9 mars till 22 mars).

 

Kanal Vecka 11-12 2019 Vecka 11-12 2020 Förändring
Fysisk bokhandel 38 093 26 507 -30,4%
Internetbokhandel/

bokklubbar

75 349 73 255 -2,8%
Dagligvaruhandel 12 433 10 659 -14,3%
Totalt 125 875 110 421 -12,3%

 

 

2. Försäljning under vecka 12 2019 och vecka 12 2020 uppdelad per kanal

 

Försäljning (i TSEK) i olika kanaler under tidsperioden vecka 12 2019 (18 mars till 24 mars) jämfört med vecka 12 2020 (16 mars till 22 mars).

 

Kanal Vecka 12 2019 Vecka 12 2020 Förändring
Fysisk bokhandel 16 850 10 699 -36,5%
Internetbokhandel/

bokklubbar

38 152 35 085 -8,0%
Dagligvaruhandel 5 419 4 314 -20,4%
Totalt 60 421 50 097 -17,1%

 

3. Försäljning under vecka 11 2019 och vecka 11 2020 uppdelad per kanal

 

Försäljning (i TSEK) i olika kanaler under tidsperioden vecka 11 2019 (11 mars till 17 mars) jämfört med vecka 11 2020 (9 mars till 15 mars).

 

Kanal Vecka 11 2019 Vecka 11 2020 Förändring
Fysisk bokhandel 21 243 15 808 -25,6%
Internetbokhandel/

bokklubbar

37 197 38 170 +2,6%
Dagligvaruhandel 7 014 6 345 -9,5%
Totalt 65 454 60 324 -7,8%