Kallelse till digitalt Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen 24 september 2020

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till föreningsmötet, som p.g.a. den pågående coronapandemin genomförs digitalt via Zoom.

Utöver ordinarie ärenden på föreningsmötet kommer deltagarna att informeras om föreningens aktiviteter med anledning av pandemin och planerad verksamhet och aktiviteter året som kommer.

Datum:         Torsdagen den 24 september 2020
Tid:              Kl. 10.00-11.00 ca

Anmälan sker per e-post till charlotta.lindbo@booksellers.se senast fredagen den 18 september.  Ange bokhandelns namn, samt namn och e-postadress på deltagare som avser närvara på mötet. Eventuell fullmakt att representera annan bokhandel än den egna ska skickas in per e-post till charlotta.lindbo@booksellers.se i god tid före mötet, senast den 22 september.

Före mötet kommer deltagaren per e-post att erhålla en länk, som används för uppkoppling till mötet.

Årsmöteshandlingar hämtas här:
SBF kallelse och dagordning föreningsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
SBF ÅR 2019 föreningen, underskriven reviderad
SBF ÅR 2019 SBF Service AB underskriven, reviderad
SBF Förslag till Budget för 2021
SBF Förslag till årsavgift för 2021
SBF förslag till styrelseersättning och resekostnader 2021
SBF Valberedningens förslag till föreningsstyrelse i SBF 2020-21

Vid frågor, kontakta mig på telefon 070-601 92 05.

Varmt välkommen!

Maria Hamrefors
Ordförande