Kallelse till föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen

Varmt välkomna till Föreningsmöte 26 september 2019

Härmed kallas till Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen.

Datum: torsdagen den 26 september 2019
Tid: kl. 10.00-11.00 ca
Plats: Bokmässan i Göteborg, lokal R15. Ingång via Gothia Towers lobby, Mässans gata 24 till konferensavdelningen

Vänligen anmäl dig till mötet på mejladressen charlotta.lindbo@booksellers.se
senast fredagen den 12 september 2019. Ange bokhandelns namn samt namn på
deltagare som avser närvara på mötet.

Möteshandlingar kan hämtas här:

SBF kallelse med dagordning 2019-09-26
SBF verksamhetsberättelse 2018.docx
ÅR SBF 2018 underskriven
ÅR SBF AB 2018 underskriven
SBF Förslag till budget 2020
SBF Förslag till årsavgift för 2020.docx
SBF Valberedningens förslag till föreningsstyrelse i SBF 2020

 

Vid frågor, ring mig på telefonnummer: 070-812 73 90.
Välkomna!

Mats Ahlström
Ordförande