Kunderna kommer tillbaka till bokhandeln visar färsk statistik

Rapporten över bokförsäljningen under första kvartalet 2022 visar att kunderna kom tillbaka till bokhandeln så snart man släppte på coronarestriktionerna. Ökningen under det första kvartalet var hela 12,8 %!

Totalt sett minskade marknaden något, men försäljningen ligger ändå på en stabil nivå.

Internetbokhandel/bokklubbar var den kanal som stod för tappet. Där minskade försäljningen med 11,8 %. Abonnemangstjänsterna fortsatte att växa, men på en lägre nivå än tidigare.

Läs hela rapporten, som även omfattar Verkstopplistor för första kvartalet, här:

Bokförsäljningsstatistiken – Första kvartalet 2022