Minska bokhandelns klimatavtryck!

Klimatet är en av vår tids stora frågor och förväntningarna växer från bl.a. kunder och medarbetare på att även vår bransch ska anpassa verksamheten i linje med klimatmålen. I Bokbranschens Klimatinitiativ samarbetar aktörer i hela branschen för att minska sin klimatpåverkan.

Initiativet är utformat så att även mindre aktörer kan vara med. Genom att dra nytta av de kartläggningar som redan gjorts kombinerat med konsultstöd, så kan även enskilda bokhandlare kartlägga sitt klimatavtryck och få förslag på hur det kan minska. Initiativet är praktiskt utformat och innebär en begränsad arbetsinsats från var och en.

Klimatinitiativet finansieras av branschföreningarna och bokbranschens större aktörer. Enskilda bokhandlare deltar utan kostnad. 

Välkommen på ett webbinarium den 22 mars kl 9-10 för mer information.

Anmäl er genom att skicka ett mail till info@booksellers.se, så skickar vi ut en länk dagen före webbinariet.

Mer information om Bokbranschens Klimatinitiativ:  Bokbranschens Klimatinitiativ