Ny försäljningsstatistik visar att bokförsäljningen ökar

Inför årets Bokmässa har Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen tagit fram komplett försäljningsstatistik över årets första åtta månader och jämfört den med motsvarande period 2019. Rapporten omfattar alla försäljningskanaler och alla format.

Statistiken visar att försäljningen totalt sett ökar både i ekonomiska termer och i volym samt en tydlig förskjutning från fysisk butiksmiljö till e-handel och abonnemangstjänster.

– Den nya rapporten bekräftar trenden som vi ser på många håll i samhället under pandemin. Det är den digitala konsumtionen som accelererar när vi alla påbjuds hålla social distans, säger Maria Hamrefors, Bokhandlareföreningen. För bokhandeln i stort är situationen mycket utmanande samtidigt som enskilda bokhandlare haft ökande försäljning. Nu är vi inne i den viktiga höstsäsongen och särskilt julhandeln kommer att bli avgörande för vilka konsekvenser som pandemin får för bokhandeln i Sverige.

– Vi är förstås glada över att bokförsäljningen klarat sig bra under Coronapandemin och faktiskt till och med växt. Boken och berättelsen är viktig, det vet vi, och tillväxten pekar på att den sannolikt är särskilt viktig under oroliga tider. Inte minst den strömmande ljudboken har på ett markant sätt flyttat fram positionerna, säger Kristina Ahlinder, Svenska Förläggareföreningen.

 

Läs den kompletta rapporten här: Bokförsäljningen ökar trots pandemin 22 sept