Ny rapport av Leif Olsson: Allmänbokhandelns omsättning under 2021

Bokhandelsekonomen Leif Olsson har via momstaxeringen undersökt allmänbokhandelns omsättning. Nu är rapporten för 2021 klar. Rapporten visar på en total omsättningsökning på 6,2 %. Försäljningen av böcker ökade med 4,7 % medan övriga varor ökade med 8,4 %.

Hela rapporten, som även omfattar statistik för fjärde kvartalet 2021, finns att läsa här:

Bokhandelns omsättning 2021 -Rapport